Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей

Анотація
Складність аналізу і розпізнавання математичних формул, які містяться в текстових документах, полягає в тому, що для знаходження неповних дублікатів необхідно аналізувати не просто графічне зображення, проводячи фільтрацію, виділення контурів і застосовуючи специфічні методи порівняння, а й текстову інтерпретацію формули, щоб мати змогу ідентифікувати неповний дублікат, за умови, що у формулі було змінено позначення літер, символи математичних операцій, форми дужок тощо. Тому для знаходження неповних дублікатів математичних формул пропонується гібридний підхід, що передбачає використання шаблонів, створених відповідно до особливостей графічних редакторів, та спеціальних конверторів формул з різних форматів до канонічного формату.
Опис
Ключові слова
математичні формули, редактор формул, шаблон, дублікат, конвертор форматів, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Гібридний підхід до аналізу та розпізнавання математичних формул з метою виявлення в них подібностей / П. П. Лізунов, А. О. Білощицький, Л. Е. Чала [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 145 - 155. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання