Проблеми навчання учнів з особливими потребами

Анотація
Одним із стратегічних завдань, окреслених у Державній національній програмі «Освіта», є створення умов для формування творчої особистості. Сьогодні актуалізується проблема виховання нової генерації педагогічних кадрів, розробки комплексу теоретичних і методичних основ щодо забезпечення підготовки педагога. В останні роки в Україні значно зріс інтерес до спільного навчання дітей з різними потребами в єдиному освітньому середовищі. Отже, постає проблема підготовки сучасного педагога, який би міг ефективно вчити дітей із особливими потребами.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, навчання дітей з осообливими потребами, проблеми навчання дітей з особливими потребами
Бібліографічний опис
Корчова, Г. Л. Проблеми навчання учнів з особливими потребами / Г. Л. Корчова, П. А. Отрошко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : Компринт, 2023. – С. 146 – 150. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 4 назви.