Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах

Анотація
Розглянуто концепцію побудови інфраструктури GameHub в українських університетах, яка складається з трьох основних складових: педагогічна складова (методології навчання), технологічна складова (створення ігрової лабораторії та забезпечення її функціонування), інформаційна складова (побудова інформаційних зв’язків Scaffold між учасниками процесів в GameHub). Наведені схеми концепцій та поставлені завдання для їх впровадження в рамках міжнародного проекту «GameHub - співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні». Крім того, розглянуто завдання та особливості реалізації цього проекту з метою його просування. Вказано на необхідності навчання та розвитку компетенцій у спеціалістів з розробки комп’ютерних ігор (студентів, безробітних, ветеранів АТО) для розвитку гейміфікації та пожвавлення в Україні ігрової галузі в цілому.
Опис
Ключові слова
ігрова індустрія, GameHub, GameLab, ветерани АТО, Scaffold, гейміфікація, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах / А. О. Білощицький, О. Ю. Кучанський, Д. М. Безмогоричний [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 163 - 170. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання