Концепція впровадження ВІМ-технологій при проектуванні об'єктів спеціального призначення

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
При проектуванні об'єктів спеціального призначення великого значення набувають процеси автоматизації та діджиталізації розрахунків спеціальних об'єктів, зокрема планувальні рішення спеціальних об’єктів на місцевості, загальні принципи об'ємно-планувальних рішень спеціальних об’єктів, особливості розрахунку механічного опору та стійкості спеціальних об’єктів, інженерне забезпечення спеціальних об’єктів. загальні принципи маскування спеціальних об’єктів, а також типові рішення спеціальних об’єктів, стан розробки їх бази та доцільність застосування в сучасних умовах, та мобільні об‘ємно-планувальні рішення спеціальних об’єктів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівництва та інформаційних технологій, впровадження, ВІМ-технології, об'єкти спеціального призначення, проектування
Бібліографічний опис
Прусов Д. Концепція впровадження ВІM-технологій при проектуванні об'єктів спеціального призначення / Д. Прусов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 5 – 6. – Бібліогр. : 3 назви.