Фінансово-економічні та організаційно-методичні аспекти реалізації довгострокових контрактів у будівництві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Рижаков, Дмитро Андрійович
Локтіонова, Яна Федорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання (п. 187.9 ПКУ – Податкового кодексу України)
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, довгостроковий договір (контракт), бухгалтерський облік, фінансування будівництва, Податковий кодекс України
Бібліографічний опис
Рижаков Д. А. Фінансово-економічні та організаційно-методичні аспекти реалізації довгострокових контрактів у будівництві / Д. А. Рижаков, Я. Ф. Локтіонова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 239 - 244. - Бібліогр. : 5 назв.