Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження

Ескіз

Дата

2018

Автори

Якубів, Валентина Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасний ринок праці ІТ-індустрії розвивається досить динамічно. Проте спостерігається певний дисбаланс щодо попиту і пропозиції на ринку праці ІТ-спеціалістів. Тому важливим є дослідження компетентнісного та соціального портрету сучасних ІТ-спеціалістів в Україні. У процесі дослідження проаналізовано соціально-демографічні характеристики таких працівників, освітній рівень, досвід роботи, спеціальність ІТ-спеціалістів, виявлено основні мотивуючі фактори впливу на ефективність роботи, а також характер зайнятості в ІТ-галузі. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціалістів формувався на основі результатів соціологічних опитувань профільних викладачів, студентів, представників бізнесу в ігровій індустрії. На основі узагальнення результатів GameHub дослідження обґрунтовано перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець у ігровій ІТ–сфері (зокрема, загальних, інструментальних та професійних компетентностей).

Опис

Ключові слова

компетентнісний портрет, соціальний портрет, ІТ-спеціалісти, GameHub дослідження, аналіз

Бібліографічний опис

Якубів В. М. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження / В. М. Якубів // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 140 - 146. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset