Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм

Ескіз

Дата

2019

Автори

Віват, А. Й.
Назарчук, Н. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті досліджено можливість застосування електронного тахеометра для побудови просторової 3D-моделі інженерного об’єкта. Об’єктом вибрано пам’ятник Митрополитові Андрею Шептицькому у м. Львові. Прилад для сканування – електронний тахеометр Topcon IS301 з прикладним програмним забезпеченням Image master. Прив’язку до міжнародної системи координат виконано RTN GNSS приймачем Stonex S900a з польовим програмним забезпеченням Carlson SurvCE. Прив’язку марок геодезичної основи та сканів виконано за розробленою методикою з контролем точності безпосередньо у полі.

Опис

Ключові слова

інженерно-геодезичні вимірювання, лазерне сканування, 3D- модель, инженерно-геодезические измерения, лазерное сканирование, 3D-модель, engineering-geodetic measurements, laser scanning, 3D-model

Бібліографічний опис

Віват А. Й. Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм / А. Й. Віват, Н. О. Назарчук // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Р. Шульц. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 67. – С. 35 - 45. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced