Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджено можливість застосування електронного тахеометра для побудови просторової 3D-моделі інженерного об’єкта. Об’єктом вибрано пам’ятник Митрополитові Андрею Шептицькому у м. Львові. Прилад для сканування – електронний тахеометр Topcon IS301 з прикладним програмним забезпеченням Image master. Прив’язку до міжнародної системи координат виконано RTN GNSS приймачем Stonex S900a з польовим програмним забезпеченням Carlson SurvCE. Прив’язку марок геодезичної основи та сканів виконано за розробленою методикою з контролем точності безпосередньо у полі.
Опис
Ключові слова
інженерно-геодезичні вимірювання, лазерне сканування, 3D- модель, инженерно-геодезические измерения, лазерное сканирование, 3D-модель, engineering-geodetic measurements, laser scanning, 3D-model
Бібліографічний опис
Віват А. Й. Дослідження методики застосування скануючого тахеометра Topcon IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм / А. Й. Віват, Н. О. Назарчук // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Р. Шульц. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 67. – С. 35 - 45. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання