Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Хижняк, С. В.
Сисолятін, С. В.
Мідик, С. В.
Войціцький, В.М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Представлені результати експериментальних досліджень структурних модифікацій внутрішньоклітинних мембран печінки і міокарда щурів за дії гіпокси-гіперкапнічного середовища поряд зі зниженням температури тіла (стан штучного гіпобіозу). Вжиявлені конформаційні перебудови білкових молекул і зниження структурної впорядкованості аннулярних ліпідів, що свідчить про зміни білок-ліпідних взаємодій в мембранах, а також зростання в клітинних мембранах печінки та міокарда вмісту загальних ліпідів, холестеролу і фосфоліпідів спрямовано на адаптацію до впливу чинників гіпоксії, гіперкапнії та гіпотермії.

Опис

Ключові слова

клітинні мембрани, структурні перебудови, ліпіди, печінка, міокард, гіпоксія, гіперкапнія

Бібліографічний опис

Модифікація структурного стану клітинних мембран органів тварин за екзогенного впливу / С. В. Хижняк, С. В. Сисолятін, С. В. Мідик, В.М. Войціцький // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 97-105. – Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced