Дослідження силових характеристик взаємодії робочого органу вібропреса з оброблювальним порошковим матеріалом при різних імпульсно-силових навантаженнях

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На процес взаємодії робочого органу вібропресу (РОВ) з оброблюваним порошковим матеріалом (ПМ) великий вплив здійснює та характеристика опору, яка визначається фізико-механічними властивостями ПМ та видом навантаження. У вібропресах, які пресують ПМ у прес-формі, у результаті взаємодії РОВ з ПМ, в останньому в основному генеруються стандартні різновиди форм: близькі до трикутної чи трапецевидної. У зв’язку з цим аналіз процесу взаємодії РОВ з ПМ й виникнення таких хвиль, а також пошук їх раціональних параметрів, при котрих забезпечується найкраща передача енергії до ПМ є задачею актуальною.
Опис
Ключові слова
дослідження робочого органу вібропреса, імпульсно - силові навантаження
Бібліографічний опис
Пентюк Б. М. Дослідження силових характеристик взаємодії робочого органу вібропреса з оброблювальним порошковим матеріалом при різних імпульсно-силових навантаженнях / Б. М. Пентюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2005. - Вип. 17. - С.76 - 82. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання