Дослідження силових характеристик взаємодії робочого органу вібропреса з оброблювальним порошковим матеріалом при різних імпульсно-силових навантаженнях

Ескіз

Дата

2005

Автори

Пентюк, Б. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На процес взаємодії робочого органу вібропресу (РОВ) з оброблюваним порошковим матеріалом (ПМ) великий вплив здійснює та характеристика опору, яка визначається фізико-механічними властивостями ПМ та видом навантаження. У вібропресах, які пресують ПМ у прес-формі, у результаті взаємодії РОВ з ПМ, в останньому в основному генеруються стандартні різновиди форм: близькі до трикутної чи трапецевидної. У зв’язку з цим аналіз процесу взаємодії РОВ з ПМ й виникнення таких хвиль, а також пошук їх раціональних параметрів, при котрих забезпечується найкраща передача енергії до ПМ є задачею актуальною.

Опис

Ключові слова

дослідження робочого органу вібропреса, імпульсно - силові навантаження

Бібліографічний опис

Пентюк Б. М. Дослідження силових характеристик взаємодії робочого органу вібропреса з оброблювальним порошковим матеріалом при різних імпульсно-силових навантаженнях / Б. М. Пентюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2005. - Вип. 17. - С.76 - 82. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced