Вип. 17

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Ручний електроінструмент для будівництва
  (КНУБА, 2005) Баранов, Ю. О.
  Велика різноманітність будівельних робіт, їхня складність, а часто і незручність їх проведення вимагають застосування не менш різноманітної номенклатури електричних інструментів.
 • Документ
  Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних само адаптованих високопродуктивних віброущільнювачів
  (КНУБА, 2005) Свідерський, А. Т.
  Теоретичні дослідження та науковий пошук ведуться у напрямку можливості реалізації безвідривних вібраційних, поліфазних, вібротрамбуючих та комбінованих методів ущільнення однією окремо взятою, фактично універсальною установкою.
 • Документ
  Дослідження силових характеристик взаємодії робочого органу вібропреса з оброблювальним порошковим матеріалом при різних імпульсно-силових навантаженнях
  (КНУБА, 2005) Пентюк, Б. М.
  На процес взаємодії робочого органу вібропресу (РОВ) з оброблюваним порошковим матеріалом (ПМ) великий вплив здійснює та характеристика опору, яка визначається фізико-механічними властивостями ПМ та видом навантаження. У вібропресах, які пресують ПМ у прес-формі, у результаті взаємодії РОВ з ПМ, в останньому в основному генеруються стандартні різновиди форм: близькі до трикутної чи трапецевидної. У зв’язку з цим аналіз процесу взаємодії РОВ з ПМ й виникнення таких хвиль, а також пошук їх раціональних параметрів, при котрих забезпечується найкраща передача енергії до ПМ є задачею актуальною.
 • Документ
  Метод структурного представления непрерывных линеаризованных динамических систем электропривода технических устройств строительной индустрии
  (КНУБА, 2005) Човнюк, Ю. В.
  Целью настоящей работы является составление универсальной схемы моделирования непрерывных линеаризованных динамических систем электропривода технических устройств строительной индустрии на основе метода структурного представления. В данной работе рассмотрена процедура составления универсальной схемы моделирования, работающей при нулевых начальных условиях.
 • Документ
  Альтернативна технологія вилучення енергоносіїв з дна акваторій
  (КНУБА, 2005) Сукач, М. К.
  Події останнього часу, що пов’язані із кризою постачання енергоносіїв в Україні, свідчать про необхідність якнайскорішого вирішення не тільки суто наукових, але і важливих практичних задач, які забезпечують паритетний доступ України до мінерально-сировинних і енергетичних ресурсів.
 • Документ
  Моделювання динамічних систем методами мови графів зв’язку
  (КНУБА, 2005) Яковенко, В. Б.
  Моделювання є однією з головних складових частин наукового методу пізнання. Відомо, що якісна і ґрунтовна освіта не можлива без надійного і творчого засвоєння наукового методу. На цій підставі потрібно звернути увагу до вивчення нових методів процесу моделювання, що дає змогу практично, власним досвідом відчути переваги та потужність наукового методу.
 • Документ
  Критерії синтезу режимів руху механізмів і машин
  (КНУБА, 2005) Ловейкін, В. С.
  Режими руху механізмів і машин являють собою функціональні залежності переміщень, швидкостей та прискорень різних порядків окремих точок і ланок від просторового та часового аргументів протягом усього циклу руху механізму і машини, тому критерій оптимальності приймається у вигляді інтегрального функціоналу в формі дії.
 • Документ
  Дослідження і розробка ефективних методів організації опорядження фасадів монолітних будинків
  (КНУБА, 2005) Лівінський, О. М.
  Основною задачею є рішення проблеми інтенсифікації виробництва опоряджувальних робіт у будівництві, що забезпечує ріст продуктивності праці і скорочення частки ручної праці, комплексну механізацію проведення робіт і підвищення якості оздоблення монолітних будинків.
 • Документ
  Дослідження напружено–деформованого стану матеріалу в робочих процесах будівельних машин
  (КНУБА, 2005) Сівко, В. Й.
  Основні напрямки наукової діяльності: напружено- деформований стан будівельних матеріалів в процесах роботи будівельних машин. Досліджував процеси віброущільнення бетонних сумішей, доказав можливість оптимізації напружено- деформованого стану при роботі вібраційних машин з направленою зоною віброущільнення
 • Документ
  Наукова діяльність кафедри електротехніки та електроприводу КНУБА
  (КНУБА, 2005) Мазуренко, Л. І.
  Основний напрямок наукової діяльності: машини змінного струму, машинно-вентильні генеруючі комплекси та системи їх керування для автономної енергетики.
 • Документ
  Розвиток підготовки ІТ-спеціалістів в будівництві
  (КНУБА, 2005) Задорв, В. Б.
  Сучасні підприємства будівельної галузі відносяться до дуже складного класу організаційних антропогенних систем (АГС).
 • Документ
  Проблеми вдосконалення підготовки фахівців з інформаційних технологій проектування в будівництві
  (КНУБА, 2005) Міхайленко, В. М.; Демченко, В. В.
  Основні напрямки наукової діяльності: розробка інформаційних технологій проектування і управління, створення інструментальних програмних засобів, комп’ютерна графіка і геометричне моделювання, геоінформаційні системи і технології.
 • Документ
  Науково-практичні розробки кафедри
  (КНУБА, 2005) Смірнов, В. М.
  Напрям наукової діяльності – теорія робочих процесів землерийних машин та основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин.
 • Документ
  Шляхи розвитку кафедри будівельних машин
  (КНУБА, 2005) Пелевін, Л. Є.
  Перші наукові досягнення суттєво вплинули на необхідність створення лабораторії нових землерийних машин (ЛНЗМ), яка й була затверджена при кафедрі у 1962 році (завідуючий - М. Маріч). Колектив ЛНЗМ був тим підґрунтям кафедри, який постійно поповнював її викладацький склад, ростив науковців, заохочував студентську молодь до науки, сприяв збільшенню технічних розробок і впровадженню їх у серійне виробництво.
 • Документ
  Машини і обладнання технологічних процесів (історія, наукові досягнення та напрямки діяльності)
  (КНУБА, 2005) Назаренко, І. І.
  На кафедрі однією із тем наукових досліджень започатковано і розвивається напрямок по теоретичному дослідженню динаміки вібраційної техніки з метою підвищення їх ефективності та створення принципово нових конструкцій, оскільки існуючі машини потенційно себе вичерпали і необхідно сформулювати нові підходи до вирішення цієї проблеми.
 • Документ
  Управління баштових кранів ВАТ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" : Історія, здобутки, напрямки діяльності і розвитку
  (КНУБА, 2005) Німко, Ф. О.
  Застосування підйомно-транспортних засобів в будівництві представляє собою одну із головних складових механізації робочих операцій фактично всіх переділів зведення будівель і споруд. Історія виникнення кранів сягає в деяке минуле від створення і застосування простих підйомних механізмів до сучасних велетенських кранів з великою ступінню надійності складових механізмів, широкою гамою як за можливістю підйому різних вантажів, так і точності їх позиціювання системою керування рухом вантажу.
 • Документ
  Автоматизація технологічних процесів в будівельному виробництві
  (КНУБА, 2005) Іносов, С. В.
  Основні напрямки наукової діяльності: електротехніка, механіка, електроніка, автоматика, динаміка машин і автоматичних систем, статистика, обробка інформації, комп’ютерне моделювання машин і систем автоматики, програмування, вібраційні машини, динаміка роторних екскаваторів і засобів боротьби з вібраціями, тензометричні випробування машин, цифрові системи автоматичного регулювання температури і кондиціювання повітря.