«Трансформенна» модель організації процесу управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Єгорченкова, Наталія Юріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На будь-якому проектно-орієнтованому підприємстві створюється та обробляється безліч інформаційних ресурсів, різних за складністю, термінами обробки, кількістю задіяних сторін і типом створюваних інформаційних продуктів. Ці відмінності потребують комбінованого підходу до організації управління інформаційним ресурсом проектно-орієнтованого підприємства. У статті запропоновано побудову «трансформенної» моделі, яка являє собою організаційну структуру з такими елементами, як отримувач та відправник інформаційного ресурсу. Зв'язуючою ланкою між цими елементами є мультисистемна інформаційна технологія. Описано компоненти «трансформенної» моделі та особливості її застосування, а також визначено принципи такої моделі, які полягають в почерговій зміні керованої та виконуючої ролі залежно від того, чи є учасник команди отримувачем або відправником інформаційного ресурсу.
Опис
Ключові слова
інформаційний ресурс, мультисистемна інформаційна технологія, проектно-орієнтоване підприємство, організаційна структура, «трансформенна» модель
Бібліографічний опис
Єгорченкова Н. Ю. «Трансформенна» модель організації процесу управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованого підприємства / Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 60 - 64. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання