Бізнес-моделі в startup-проектах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Крицький, Дмитро Миколайович
Погудіна, Ольга Костянтинівна
Болкун, Юлія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зацікавленість в реалізації startup-проектів вимагає аналізу бізнес-моделей, що дозволяють реалізовувати інвестиційний проект, пов'язаний з науково-технічним прогресом. В роботі розглянуті різні групи startup-проектів, а також види бізнес-моделей з урахуванням їх вибору для досягнення мети проекту. Розглянуто особливості існуючих бізнес-моделей, їх параметри, а також порядок їх формування. Виділено показники, що впливають на відповідність обраній бізнес-моделі та реалізованого проекту. Наведено модель вибору бізнес-моделі для startup-проекту, яка найбільш задовольняє наявні умови. Показано, що вибір бізнес-моделі впливає на можливість успішної реалізації startup-проекту.

Опис

Ключові слова

startup-проект, бізнес-модель, життєвий цикл проекту

Бібліографічний опис

Крицький Д. М. Бизнес-моделі у startup проектах / Д. М. Крицький, О. К. Погудіна, Ю. О. Болкун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 95-100. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset