Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТТА
Анотація
Найбільш ефективний спосіб зниження рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону у виробничому середовищі – екранування [1]. Дослідження з мінімізації техногенного впливу у сучасному робітничому середовищі спрямоване на нормалізацію складових таких полів [2].
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, електромагнітне поле
Бібліографічний опис
Бірук Я. І. Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей / Я. І. Бірук // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доповідей ІІІ міжнарод. науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. О.С. Волошкіна [та ін.]. – Київ, 2021. – С.441 - 445. - Бібліогр. : 6 назв.