Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей

Ескіз

Дата

2021

Автори

Бірук, Я. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТТА

Анотація

Найбільш ефективний спосіб зниження рівнів електричних, магнітних та електромагнітних полів широкого частотного діапазону у виробничому середовищі – екранування [1]. Дослідження з мінімізації техногенного впливу у сучасному робітничому середовищі спрямоване на нормалізацію складових таких полів [2].

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, екранування, електромагнітне поле

Бібліографічний опис

Бірук Я. І. Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей / Я. І. Бірук // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України : тези доповідей ІІІ міжнарод. науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. О.С. Волошкіна [та ін.]. – Київ, 2021. – С.441 - 445. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced