Сучасний стан річки Либідь та шляхи її відродження в ландшафтній архітектурі Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Михайлик, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлені авторські пропозиції щодо створення екологічного маршруту «Річка Либідь». Наголошено на невід’ємності історії розвитку р. Либідь та м. Києва, проаналізовані трансформації р. Либідь протягом тисячоліття, запропоновані заходи відродження славетної річки.
Опис
Ключові слова
річка Либідь, екологічний маршрут, літописні відомості, гідрографічний режим, відродження Либіді, НДПІ містобудування
Бібліографічний опис
Михайлик О. О. Сучасний стан річки Либідь та шляхи її відродження в ландшафтній архітектурі Києва / О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 170-176. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання