Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів

Ескіз

Дата

2020-05-21

Автори

Глива, В. А.
Левченко, Л. О.
Панова, О. В.
Тихенко, О. М.
Радомська, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУБА.

Анотація

Екранування – найбільш ефективний метод захисту від елек-тромагнітних полів техногенного походження. Захисні властивості будівельних облицювальних та оздоблювальних матеріалів запобі-гають проникненню антропогенних електромагнітних полів у ро-бочі та житлові приміщення. Найбільш новітні будівельні матері-али повинні мати захисні властивості для екранування електромаг-нітних полів широкого частотного діапазону. Тому, створення ма-теріалів для екранування електромагнітних полів вважається най-більш перспективним напрямком в цій області, що потребує об-рання екрануючої субстанції потрібних електрофізичних властиво-стей і дисперсності та випробування захисних властивостей компо-зиту за різного вмісту екрануючих частинок у полімерній матриці

Опис

тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». 21-22 травня 2020 р. Харків, ХНУБА. Секція 4 «Новітні будівельні матеріали та сучасні технології в архітектурі та дизайні» с.155-158 (Харківський національний університет будівництва та архітектури). http://www.itad.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2020/

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітні поля, екранування, облицювальний захисний будівельний матеріал

Бібліографічний опис

Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів / В.А. Глива, Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко, М. М. Радомська // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції , 21-22 травня 2020 р. / Харк. нац. ун-т буд-а та архітектури - Харків : ХНУБА, 2020. - С.155 - 158. - (Секція 4 «Новітні будівельні матеріали та сучасні технології в архітектурі та дизайні»).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset