Ієрархічні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Веренич, О. В.
Подчасова, Т. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано перспективність ієрархічного підходу при реалізації сучасних інформаційних технологій управління учбовим процесом. Велику увагу приділено проблемам міжрівневої координації у ієрархічних структурах управління навчальним процесом.
Опис
Ключові слова
ієрархічний підхід, багаторівнева система, міжрівнева координація, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Веренич О. В. Ієрархічні інформаційні технології в управлінні навчальним процесом / О. В. Веренич, Т. П. Подчасова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 10. – С. 30-36. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання