Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини

Show simple item record

dc.contributor.author Михайловський, Денис Віталійович
dc.date.accessioned 2020-10-30T18:14:15Z
dc.date.available 2020-10-30T18:14:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Михайловський Д. В. Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини / Д. В. Михайловський // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 4.- С.49-52.- Бібліогр. : 5 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2522-4182
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/6134
dc.description.abstract Забезпечення міцності за макси- мальними окремими напруженнями (нормаль- ними вздовж волокон σх, поперек волокон σу та сколюючих ) в конструкціях з клеєної дереви- ни, без врахування складного напруженого стану, не дає достатнього забезпечення міцнос- ті, і часто призводить до появи тріщин. Це пи- тання потребує ретельного вивчення і введення в норми проектування обов’язкових перевірок складного напруженого стану клеєної деревини з конкретними рекомендаціями по визначенню як окремих складових напружень так і зон або точок де саме слід виконувати ці перевірки. Проведені чисельні дослідження напруженого стану в балках різного типу (звичайних прямо- лінійних постійної висоти поперечного перері- зу, змінної висоти поперечного перерізу – дво- схилих і односхилих, гнутоклеєних) з клеєної деревини показали високу концентрацію всіх складових напруженого стану в приопорних зонах. Аналіз напружень в цих зонах та оцінка складного напруженого стану (СНС) за допо- могою розрахункових умов міцності дав змогу одержати конкретні рекомендації по пошуку небезпечного місця і як наслідок, враховувати небезпечні концентрації всіх складових напру- женого стану в конкретній зоні. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject клеєна деревина uk_UA
dc.subject напружено-деформований стан uk_UA
dc.subject опорні вузли uk_UA
dc.subject складний напружений стан uk_UA
dc.subject приопорна зона uk_UA
dc.subject laminated timber uk_UA
dc.subject stress-strain state uk_UA
dc.subject basic components uk_UA
dc.subject complex stress state uk_UA
dc.subject support zone uk_UA
dc.subject кафедра металевих та дерев’яних конструкцій uk_UA
dc.title Напружений стан приопорних зон балок з клеєної деревини uk_UA
dc.title.alternative Stress state of the supporting zones of beams of laminated timber uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 624.011 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account