Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування

Show simple item record

dc.contributor.author Максим'юк, Юрій Володимирович
dc.contributor.author Козак, Андрій Анатолійович
dc.contributor.author Максим'юк, Олександр Володимирович
dc.date.accessioned 2020-10-07T09:07:17Z
dc.date.available 2020-10-07T09:07:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Максим'юк Ю. В. Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування / Ю. В. Максим'юк, А. А. Козак, О. В. Максим'юк // Будівельні конструкції. Теорія і практика : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2019. - С. 10-20.- Бібліогр. : 11 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2522-4182
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5916
dc.description.abstract Отримані розрахункові співвід- ношення моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) для розв’язання геометрично неліній- них задач термов’язкопружнопластичності з урахуванням пошкодженості матеріалу для вісесиметричних тіл обертання. Використання чотирикутних скінченних елементів довільної форми з урахуванням змінності компонент ме- тричного тензора забезпечує високу ефектив- ність підходу. Це дозволяє визначати нелінійні деформацій та їх варіацій через переміщення, при цьому вигляд отримуваних виразів для нелінійних деформацій за формою співпадає зі співвідношеннями для лінійних деформацій. Це реалізується за рахунок відповідного змінення значення компонент тензора перетворень, що дає змогу ефективно розв’язувати задачі в гео- метрично нелінійній постановці. В якості мето- ду розв’язання системи нелінійних рівнянь прийнято орієнтацію на кроковий алгоритм в поєднанні з ітераційною процедурою Ньютона- Кантаровича. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject моментна схема скінчених елементів uk_UA
dc.subject геометрична нелінійність uk_UA
dc.subject термов'язкопружнопластичне деформування uk_UA
dc.subject пошкодженості матеріалу uk_UA
dc.subject кафедра будівельної механіки uk_UA
dc.subject Finite element moment diagram uk_UA
dc.subject physical and geometric nonlinearity uk_UA
dc.subject thermally elastic plastic deformation uk_UA
dc.subject material damage uk_UA
dc.subject axisymmetric rotation bodies uk_UA
dc.subject finite element moment diagram uk_UA
dc.title Розв'язувальні співвідношення моментної схеми скінчених елементів в задачах термов'язкопружнопластичного деформування uk_UA
dc.title.alternative Finite element moment diagram of solvation of thermoplastic elastic deformation problems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 539.3 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account