Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Метод розрахунку викідів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель

Show simple item record

dc.contributor.author Кордюков, М. І.
dc.date.accessioned 2020-09-17T13:25:13Z
dc.date.available 2020-09-17T13:25:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кордюков М. І. Метод розрахунку викидів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель / М. І. Кордюков // Вентиляція, освітлення та теплопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 32. – С. 1 - 10. - Бібліогр. : 9 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2409-2606
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/5658
dc.description.abstract Зниження викидів парникових газів у даний час є пріоритетним завданням людства для зменшення кліматичних змін. Інженерні системи будівель (опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, освітлення та ін.) дають значний внесок у вуглецевий слід. Методика, запропонована в цій статті, дає можливість оцінити величину викидів від кожної з систем і намітити шляхи їхнього зниження. Особливістю запропонованої методики є наступні положення. Розглядається внесок у викиди парникових газів усіх інженерних систем, що забезпечують комфортність приміщень будівлі. Комфортність приміщень будівлі розглядається відповідно до EN 15251. Параметри зовнішнього середовища визначаються відповідно до методики автора. При розробці методики прийняті такі спрощення. Не розглядається система зволоження повітря в зимовий час, тоді як осушення повітря в літній період при кондиціонуванны повітря враховано. Коефіцієнти робочого часу систем дані для прикладу. Нормативні показники розглядаються відповідно до ДСТУ Б А.2.2-12. Методика може використовуватися як для оцінки величини викидів СО2 наявних будівель, так і для вибору варіанту формування мікроклімату проектованої будівлі. Особливо корисною методика може бути для вибору доцільної технології формування мікроклімату при реконструкції будівлі шляхом порівняння кількості викидів від різних варіантів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject викиди парникових газів uk_UA
dc.subject вуглецевий слід uk_UA
dc.subject інженерні системи будівель uk_UA
dc.subject вентиляція з рекуперацією uk_UA
dc.subject опалення uk_UA
dc.subject кондиціонування повітря uk_UA
dc.subject формування мікроклімату енергоефективність uk_UA
dc.subject енергозбереження uk_UA
dc.subject выбросы парниковых газов uk_UA
dc.subject углеродный след uk_UA
dc.subject инженерные системы зданий uk_UA
dc.subject вентиляция с рекуперацией uk_UA
dc.subject отопление uk_UA
dc.subject кондиционирование воздуха uk_UA
dc.subject формирование микрокли- мату uk_UA
dc.subject энергоэффективность uk_UA
dc.subject энергосбережение uk_UA
dc.subject greenhouse gas emissions uk_UA
dc.subject carbon footprint uk_UA
dc.subject engineering systems of buildings uk_UA
dc.subject ventilation with heat recovery uk_UA
dc.subject heating uk_UA
dc.subject air conditioning uk_UA
dc.subject microclimate formation uk_UA
dc.subject energy efficiency uk_UA
dc.subject energy saving uk_UA
dc.subject кафедра теплогазопостачання та вентиляції uk_UA
dc.title Метод розрахунку викідів парникових газів від експлуатації інженерних систем будівель uk_UA
dc.title.alternative Метод расчёта выбросов парниковых газов от эксплуатации инженерных систем зданий uk_UA
dc.title.alternative Method for Сalculating Greenhouse Gas Emissions from the Operation of Engineering Systems of Buildings uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 697.9 uk_UA
dc.subject.udc 628.87 uk_UA
dc.subject.udc 504.05 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account