Вип. 37

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 34
 • Документ
  Cтруктура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Криворучко, Олена Володимирівна; Мединська, Тетяна Миколаївна
  Для оцінки якості бізнес-процесів підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва проаналізовано інформаційні потоки в розрізі логістичної системи, управління підприємством, показано взаємовплив матеріальних і інформаційних ресурсів в структурі підприємства. Рух інформаційних потоків графічно показано щодо загальної структури конкретного виробничого підприємства і його окремих елементів.
 • Документ
  Digital image analysis technologies for decision support systems in agricultural
  (КНУБА, 2019) Mingxin Huang; Vatskel, Vladimir
  The paper describes information technologies for efficient management of crop yields and decision-making support in agriculture as a whole. The analysis of automation technologies supporting decision-making in agriculture indicates the necessity of their improvement and integration of new functions for increasing the yield and quality of agricultural products, increasing the efficiency of operational management of sown areas. The paper formulates the research tasks arising from the review of geoinformation technologies and technologies for the analysis of digital images of sown areas.
 • Документ
  Diversification of activity as a component of adaptive strategic management of construction enterprise
  (КНУБА, 2019) Yuanyuan Li; Biloshchytska, Svitlana
  The paper describes the strategy of diversification of construction enterprises. Their advantages and disadvantages are highlighted. The necessity of diversification of enterprises for increase of profits, reduction of risks and expansion of competitive opportunities is established. It was found that diversification of construction companies is relevant due to the significant development of the construction industry in the last decade in Ukraine, China and the world. The task of adaptive enterprise management in the part of creating diversification strategies is to conduct an analysis of the enterprise and the conditions in which the company operates. The scheme of analysis of the construction company for the implementation of diversification strategies is presented.
 • Документ
  Problem of evaluation of pollution of the environment
  (КНУБА, 2019) Yuanfang He; Vatskel, Igor
  In this article, a major review of the methods of forecasting the state of the environment is done. Features of monitoring of different environments are considered. Also are reviewed existing ones monitoring systems and review of technologies for forecasting the state of the environment. Also, based on the review of methods and technologies, research objectives were developed that include improved methods for assessing environmental pollution, in particular the use of trend forecasting models.
 • Документ
  Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
  (КНУБА, 2019) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович; Терещук, Микола Олександрович
  Наведено методи моделювання знань про предметну область на основі центральної закономірності інтегративної діяльності мозку, модель архітектури знань у формі чотиривимірного процесно-ресурсного представлення моделі знань про діяльність, практичне застосування запропонованої моделі для теоретичного обґрунтування моделей архітектури знань для BSC-методології та когнітивної структуризації знань в PEST-методології. Розглянуто архітектуру знань в методології PEST-аналізу, що заснована на принципі бінарних відносин у вигляді діалектичних категорій єдності «загального» і «тотожності» і причинно-наслідкових зв'язків між категоріями і є практичним прикладом моделі знань про предметну область, заснованої на центральних законах інтегративної мозкової діяльності. Наведено основні принципи ефективного функціонування виробничих систем та роль синергічної дії елементів системи для досягнення бажаного результату– мінімізації дистанції між поставленою метою і результатом в умовах невизначеності функціонування та застосування автоматизованих систем та інформаційних технологій.