2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Геоінформаційні технології – шлях розвитку сучасного підприємства
  (КНУБА, 2023) Великодський, Юрій; Терещенко, Андрій; Полякова, Наталія; Чудовська, Вікторія
  Обєктивне зростання і глобалізація сучасної світової економіки, якісне і кількісне збільшення інтенсивності фінансових потоків, істотне зростання масштабів комп'ютеризації систем управління і моніторингу низки економічних процесів зумовлюють необхідність розробки і реалізації нових науково-обґрунтованих підходів, методів автоматизації та інтелектуальної підтримки управління цими процесами. Поступове ускладнення засобів моніторингу та постійне поліпшення технічного оснащення систем управління, якісне зростання можливостей сучасних інформаційних систем і комп'ютерних програм визначають нові завдання вдосконалення систем управління економічними процесами в цілому, і підприємства зокрема, що вимагає вирішення питань глобальної інтелектуалізації прикладного програмного забезпечення суб'єктів управління. Одне з найперспективніших напрямків у вирішенні цих аспектів – вдосконалення методологічних основ, дослідницького інструментарію та базових програмних технологій інтелектуалізації геоінформаційних систем (ГІС/GIS), використовуваних у складі систем управління. Геоінформаційні технології є одним з напрямків сучасних інформаційних технологій, що бурхливо розвиваються.
 • Документ
  Розвиток земельних відносин в Україні
  (КНУБА, 2023) Каранда, Олександр; Кривошеін, Юрій; Плехтяк, Мирослав; Чудовська, Вікторія
  В умовах євроінтеграції України регулювання земельних відносин виступає ключовим фактором забезпечення результативності впровадження нових форм і методів державного регулювання, які ціленаправлені на досягнення раціонального використання та охорони земель, створення екологічно безпечних умов для господарської діяльності й проживання громадян. Тривалий процес проведення земельної реформи заклав певні організаційно-економічні основи нового ринкового земельного ладу, при цьому не вирішив основних проблем в земельних відносинах, що є доволі складними й динамічними, та поставлених завдань щодо створення системи раціонального використання та охорони земель. Наслідком цього виступають необґрунтовані підходи до реформування земельних відносин та відсутності науково-методологічної платформи земельної політики в Україні.
 • Документ
  Кадастровий облік земельних ділянок: проблеми та напрямки розвитку
  (КНУБА, 2023) Бартош, Михайло; Маліновська, Лілія; Маліновський, Олег; Чудовська, Вікторія
  У системі управління земельними ресурсами та землекористуванням важливу роль відіграє державний земельний кадастр. Він дозволяє здійснювати ряд важливих дій в різних сферах держави. Державний земельний кадастр – це єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Аналізуючи земельно-кадастрову систему як систему відомостей про природне, правове і господарське становище земель, можна зробити висновки, що ця система потребує подальшого наукового та методичного забезпечення.