2023

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11221

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Реконструкція та благоустрій території забудови в с. Кодня Житомирської області
  (КНУБА, 2023) Шутенко, Тетяна
  Благоустрій населених пунктів нерозривно пов'язаний з розвитком містобудування. Він завжди був направлений на поліпшення життєвого середовища, створення комфорту і підвищення естетичних якостей населеного пункту. Саме в цій сфері створюються ті умови для населення, які забезпечують високий рівень життя як для окремої людини за місцем проживання, так і для всіх жителів населеного пункту та за його межами. Сади, сквери, бульвари, парки, зелені насадження в жилих кварталах – найкраще місце для відпочинку населення міст, селищ та сіл, для організації різноманітних масових культурно-просвітницьких заходів.
 • Документ
  Комплексна оцінка та реконструкція території житлової забудови по вул. Набережно-Хрещатицька в подільському районі м. Києва
  (КНУБА, 2023) Голомудько, Олександр
  Із зростанням матеріальної і духовної культури народу збільшуються його вимоги до умов мешкання, які не обмежуються тільки комфортом квартири. Якість сучасного міського житла знаходиться в прямій залежності від зручності і швидкого зв’язку з місцями праці і відпочинку, від чистоти повітря, озеленення житлових районів, благоустрою тощо. Перед містобудівниками виникає багато складних питань, особливо щодо найбільш доцільного розміщення і раціональної поверховості житлового будівництва, оздоровлення міського середовища, поліпшення умов життєдіяльності населення. Також великого значення набуває вдосконалення технічної експлуатації і збереження старого існуючого житлового фонду, його перебудова і модернізація відповідно до сучасних вимог. Вирішення цих проблем вимагає значних капіталовкладень, ефективність використання яких залежить від обґрунтованості проектних рішень.
 • Документ
  Проект реконструкції з надбудовою житлового будинку із застосуванням ніздрюватих бетонів у м. Києві
  (КНУБА, 2023) Йожиков, Сергій
  Актуальність теми даної статті полягає у необхідності дослідження методів оптимізації будівництва для максимального підвищення ефективності інвестиційних коштів через прискорення, здешевлення та вибір матеріалів та конструктивних схем на будівельному виробництві. На загально державному рівні швидкий та відносно дешевий спосіб відновлення зруйнованого житлового фонду є дуже актуальною проблемою, можна сказати, проблемою на рівні загально національного історичного виклику.
 • Документ
  Реконструкція та благоустрій житлової території по проспекту Голосіївський міста Києва
  (КНУБА, 2023) Калашник, Юрій
  Із зростанням матеріальної і духовної культури народу збільшуються його вимоги до умов мешкання, які не обмежуються тільки комфортом квартири. Якість сучасного міського житла знаходиться в прямій залежності від зручного і швидкого зв'язку з місцями праці та відпочинку, від чистоти повітря, озеленення житлових районів тощо. Реконструкції існуючої забудови – це безумовно генеральний напрямок в розвитку міст. Але необхідні конкретні техніко-економічні розрахунки і обґрунтування обсягів і черговості реконструктивних заходів із врахуванням реальних можливостей. Великого значення набувають ретельний аналіз усіх факторів, які визначають загальний містобудівний ефект, а також подальше удосконалення методів техніко-економічного обґрунтування комплексної реконструкції міст і окремих житлових районів.
 • Документ
  Реконструкція транспортного перетину вулиць Хмельницьке шосе та Барське шосе в місті Вінниця
  (КНУБА, 2023) Мазуренко О. Ю.
  Найважливішим аспектом у ході будівництва або реконструкції будь-якого дорожньо-транспортного вузла є якісний збір вихідної інформації щодо характеристик руху транспортного та пішохідного потоків в його межах. Головним критерієм якості в цьому випадку виступає максимальна відповідність зібраних даних реальній картині поведінки транспортних та пішохідних потоків на вузлі. Перетин має світлофорне регулювання транспортного та пішохідного руху. При такій схемі організації руху проблема виникає з лівоповоротними потоками, тому що вони проходять через центр перетину і мають точки перехрещення з прямими потоками. Необхідність реконструкції перетину доводять розрахунки пропускної спроможності перетину до існуючої інтенсивності транспортних потоків з натурних спостережень та до перспективної інтенсивності транспортних потоків згідно комплексної схеми транспорту м. Вінниця на період до 2025 р.
 • Документ
  Щільність забудови при проектуванні та реконструкції міст
  (КНУБА, 2023) Вітвицька, Юлія
  Вирішення проблем розвитку використання території у великих містах стає неможливим без виявлення важливості щільності міських територій в забезпеченні сприятливих умов проживання і екологічного комфорту середовища проживання. В умовах нових парадигм міського розвитку відкриті простори стають об'єктами підвищеної уваги з боку багатьох учасників процесу міського розвитку. Фундаментальна морфологічна характеристика міських територій заснована на інтеграції будівель і пустот. Сучасні стандарти містобудування були розроблені без належного аналізу проблем щільності міських територій, що значно знижує ефективність процесів управління містобудівною формою.