Вип. 38

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/13147

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Деформації малоповерхових будівель та споруд
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Корзаченко Микола
  На прикладі малоповерхової забудови міста Чернігова розглянуто деформації кам’яних та дерев’яних будівель і споруд. Досліджено інженерно-геологічні особливості дослідних майданчиків. При недостатньому практичному досвіді зведення будівель в умовах щільної забудови можуть виникати негативні фактори, зокрема, тріщини в несучих стінах, фундаментах, перекриттях, деформування основ та фундаментів поруч із розташованими спорудами, підвищення рівня ґрунтових вод тощо.
 • Документ
  Врахування коефіцієнту пористості ґрунтів для визначення опору по бічній поверхні бурових паль
  (КНУБА, 2019) Маєвська Ірина; Блащук Наталя
  Проаналізований вплив коефіцієнту пористості піщаних та глинистих ґрунтів на несучу здатність бурових паль. При вирішенні поставленої задачі були використані результати статичних випробувань бурових та буроін’єкційних паль, виконаних у Науководослідному інституті будівельного виробництва та Науково-дослідному інституті будівельних конструкцій м. Київ. Розглянуті результати натурних випробувань 17-ти бурових паль з 10-ти різних майданчиків та 38-ми буроін’єкційних паль з 10-ти різних майданчиків. Аналізувався граничний опір паль різної довжини та діаметру, розміщених у різних ґрунтах.
 • Документ
  Конструктивні особливості будівель і споруд об’єктів культурної спадщини м. Києва та їх класифікаційні ознаки
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Шепетюк Гліб
  Об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на території України, на даний момент, охороняються державою, а їх збереження є одним із пріоритетних завдань державної влади та місцевого самоврядування. Розроблені класифікації малоповерхових будівель та будівель середньої поверховості, що існують на даний момент не в повній мірі відображають особливості будівель що є об’єктами культурної спадщини, тому вони потребують доповнення і уточнення з врахуванням їх специфіки.
 • Документ
  Числове моделювання напружено-деформований стану пальового фундаменту будинку з використанням різних моделей ґрунтової основи
  (КНУБА, 2019) Носенко Віктор; Кашоїда Остап
  Числовим моделюванням досліджено взаємодію елементів системи «основи – фундаменти – надземні конструкції» при різних варіантах врахування ґрунтового середовища. У даний час в міській забудові активно будують висотні будинки та споруди. Часте використання пальових фундаментів обумовлено тим, що вони мають більшу несучу здатність в порівнянні з звичайним фундаментами неглибокого закладання. На етапі проектування перед інженерами постає питання; яку модель деформації ґрунтового середовища обрати?
 • Документ
  Визначення несучої здатності вдавлюваних паль з урахуванням їх «відпочинку»
  (КНУБА, 2019) Корнієнко Микола; Жердицький Михайло; Павленко Петро; Диптан Тетяна
  В даній роботі розглянуті результати випробування вдавлюванних залізобетонних паль статичним навантаженням за стандартною методикою та повторних випробувань із збільшенням терміну «відпочинку» на майданчику будівництва житлового комплексу в м. Київ. В умовах існуючої забудови проектування та зведення нових житлових комплексів виконується за технологіями влаштування паль з виключенням можливості прояву динамічної дії. Поширеною та перевіреною часом, на сьогодні, є технологія вдавлювання паль з поверхні спланованого майданчика чи з улаштовуванням лідерних свердловин. Особлива актуальність цього процесу виникає на майданчиках з неоднорідними інженерно-геологічними умовами. Для визначення несучої здатності ґрунтів до початку влаштування пальового поля виконується ряд випробувань дослідних паль за існуючими методиками норм. Такі ж випробування паль з метою підтвердження їх несучої здатності виконуються і в процесі будівництва.
 • Документ
  Calculation of the foundations in compacted excavations with extended base, applying boundary elements method
  (КНУБА, 2019) Morgun Alla; Met Ivan; Zadorozhniuk Violeta
  Numerical realization according the boundary element method (BEM), intended for the determination of the pressed piles strength with the expanded basis on the base of the provisions of the dispersive soil mechanics is carried out. In the given research the mathematical tool is supplemented with the experimental laws of shearing soil deformation - general regularities of the soil volume change in case of shearing (dilatance and contraction) involving V.M.Nikolaevskyi, I.P.Boiko dilatancy relations are taken into account.
 • Документ
  Вплив фундаментів будинку на напружено-деформований стан утримуючих конструкцій
  (КНУБА, 2019) Бойко Ігор; Ручківський Віталій
  Будівництво об’єктів із підземними приміщеннями потребує влаштування глибокого котловану, яке повинно відбуватись із умов збереження в початковому стані оточуючої забудови. Для цього необхідно виконати прогноз впливу відкопування котловану на напружено-деформований стан цієї забудови. Важкість виконання такого прогнозу полягає в тому, що необхідно враховувати багато вихідних факторів: конфігурацію і стан оточуючої забудови, параметри котловану, навантаження, нерівномірне залягання ґрунтів, поетапність проведення будівельних робіт. Суттєвий вплив також здійснює тип фундаментних конструкцій, що зводяться в котловані. Проведено дослідження впливу фундаментних конструкцій будинку на напруженодеформований стан захисних конструкцій котловану .
 • Документ
  Розподіл напружень у основі стрічкових фундаментів з врахуванням впливу коефіцієнта пористості
  (КНУБА, 2019) Малишев Олег; Олійник Павло
  У статті звернуто увагу, що характер розподілу напружень має важливе значення при визначенні деформацій основи фундаментів, розрахунок яких є головним для стрічкових фундаментів. Описано, що напруження в ґрунтах безпосередньо під навантаженням значно перевищують теоретичні, визначені за формулами теорії пружності. Приведено формули, що дають можливість визначити складові напружень від полосового навантаження, рівномірно розподіленого по підошві стрічкового фундаменту, згідно теорії лінійно-деформованого середовища.