Вип. 84

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/117

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора
  (КНУБА, 2014) Бондар, Р.
  Розглянуто вібратор з приводом від лінійного двигуна зворотно-поступального руху з явнополюсним якорем та наведено його математичну модель. На підставі рівняння для реактивної складової електромагнітної сили визначено механічну роботу та показано її залежність від фазового кута коливань. За допомогою імітаційної Simulink-моделі отримано основні характеристики вібратора з приводом від лінійного двигуна в залежності від фазового кута коливань та виявлено тенденції, що підтверджують результати проведеного математичного аналізу.
 • Документ
  Визначення геометричних параметрів ударного руйнування грунтів при впорядкованому русі робочого органа
  (КНУБА, 2014) Фомін, А.; Костенюк, О.; Тетерятник, О.; Боковня, Г.
  За ударного руйнування ґрунтів сформований структурований рух ударників, які окрім ударного руху, мають коливання в поперечній площині. Структурований рух дає можливість регулювати величину площі контакту ударника з ґрунтом в процесі удару, що в свою чергу дозволяє керувати потоками енергії у просторі і часі, яка передається на ґрунт в ударному процесі. Визначені залежності між геометричними параметрами ударника і його структурованого руху, що дають можливість перерозподіляти енергію удару в залежності від фізико-механічних характеристик ґрунтів з метою підвищення ефективності ударного руйнування робочих середовищ.
 • Документ
  Аналіз стохастичних математичних моделей рельєфу при взаємодії рушія розпушувача з поверхнею грунту
  (КНУБА, 2014) Горбатюк, Є.; Міщук, Д. О.; Пристайло, М. О.; Горбатюк, М.
  Найбільш ефективним способом руйнування мерзлих і скельних грунтів з точки зору продуктивності машин і собівартості розробки грунту є горизонтальне пошарове розпушування навісними розпушувачами на базі потужних тракторів. Одним із шляхів підвищення ефективності розпушувального агрегату є удосконалення його системи керування.
 • Документ
  Оптимізація параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів у складних гірничо-геологічних умовах
  (КНУБА, 2014) Богуславський, В.
  Виконано аналіз причин зниження продуктивності роботи одноківшевих екскаваторів в умовах налипання і намерзання грунту, а також інтенсивного зношування робочих органів. Розроблена математична модель зміни продуктивності екскаваторів. Запропонована методика вибору оптимальних параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів та інших машин для земляних робіт у складних гірничо-геологічних умовах.
 • Документ
  Кільцевий бур з кулачковим двопрофільним кернопідрізним пристроєм
  (КНУБА, 2014) Смірнов, В.; Головань, В.; Кривенда, В.
  Наведено рекомендації по конструюванню нового кільцевого робочого органа бурильних машин з кернопідрізним кулачковим пристроєм. Робочий орган складається із кільцевого бура, в нижній частині якого над грунторуйнівним вінцем монтуються кулачкові двопрофільні пристрої, що, врізаючись в грунт при зворотному обертанні, відокремлюють та захоплюють керн. Використання кулачкових кернопідрізних пристроїв нової конструкції забезпечує можливість прискорення процесу підрізання та видалення із свердловини керна, та підвищує продуктивність буріння.
 • Документ
  Зниження енергоємності розробки грунту наконечником розпушувача
  (КНУБА, 2014) Пелевін, Л. С.; Карпенко, М.; Лаврик, С.; Щербина, Т.
  Проведено порівняльний розрахунок енергоємності розробки грунту простим гострим наконечником та активним наконечником розпушника. Розроблено конструкцію активного наконечника, який зменшує динамічні навантаження на стояк з одночасним зниженням енергоємності розробки ґрун¬ту.
 • Документ
  Дослідження процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення вібраційної щокової дробарки
  (КНУБА, 2014) Назаренко, І.; Міщук, Є. О.
  Розроблена модель руйнування матеріалу в камері дроблення вібраційної щокової дробарки. Приведені залежності для розрахунку двох напружено-деформованих станів матеріалу при його руйнуванні: до утворення тріщини і після утворення тріщини. Дана оцінка процесу руйнування після утворення тріщини в матеріалі.
 • Документ
  Визначення параметрів взаємодії полімерно-абразивної щітки (ПАЩ) з металевою поверхнею
  (КНУБА, 2014) Мачишин, Г. М.; Абрашкевич, Ю. Д.; Пристайло, М. О.; Щербина, Т. Ф.
  Використання полімерно-абразивних щіток як робочих органів ручних кутошліфувальних машин дає можливість виконувати операції з очищення вузлів і деталей будівельних машин без завальцювання волосяних тріщин. Наведені в роботі залежності дозволяють вибирати ручну машину з мінімальними енерговитратами в залежності від частоти обертання ПАЩ та натягу волокна відносно поверхні.
 • Документ
  Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана
  (КНУБА, 2014) Ловейкин, В.; Паламарчук, Д.
  Представлені результати теоретичного дослідження рушійних сил в рейковому механізмі зміни вильоту врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи портального крана МАРК-40. Дослідження крутного моменту електродвигуна і зусиль в зубчастій рейці проведені за умови руху стрілової системи за оптимальними законами, які дозволяють здійснювати горизонтальне переміщення вантажу з мінімальними коливаннями. Визначення рушійних сил приводу проведено з використанням принципу можливих переміщень.
 • Документ
  Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах
  (КНУБА, 2014) Човнюк, Ю.; Діктерук, М.; Почка, К.
  У статті запропоновано новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеу творень у протяжних гірничих транспортних машинах. Моделлю обрано подовжньо-деформівний пружний стрижень, що зв’язаний з основою силами сухого, в'язкого та нелінійно-в'язкого тертя.