Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами
  (КНУБА, 2018) Тесля, Юрій Миколайович; Кубявка, Любов Богданівна
  Практика застосування проектного управління стрімко розширюється, оскільки проекти стають невід'ємною складовою діяльності компаній як проектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була така діяльність. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, а також працівників своїм місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Тому з’являється необхідність оцінки рівня розвитку наявної системи управління проектами, результатом чого може бути виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення, шляхом застосування підходу системної динаміки.
 • Документ
  Стратегии создания организационной структуры управления проектами на промышленном предприятии
  (КНУБА, 2018) Тулупов, Михаил Алексеевич
  В настоящее время в основе структуры управления предприятиями Украины положены достаточно жесткие иерархические линейно-функциональные (ЛФ) организационные структуры управления (ОСУ), которые показали недостаточную эффективность при решении задач стратегического развития и инвестиционной деятельности (ИД). Применение типовых блочных решений при построении ЛФ ОСУ, основополагающие принципы управления, ориентация на управление производственной деятельностью (ПД), ответственность за результаты ПД и ИД на высших уровнях управления стали причинами перегрузки высшего руководства дополнительными функциями по управлению проектами (УП), снижения оперативности и, как следствие, неэффективности ИД. Поэтому, актуальным является создание ОСУ проектами. Показано, что проблема создания ОСУ проектами в составе ЛФ ОСУ связана с необходимостью : обеспечения эффективности, результативности, управляемости ПД и ИД путем разделения этих направлений деятельности между структурами; выбора и определения критериев выбора организационной формы УП. Решение задачи выполняется на основе модели обобщенной ЛФ ОСУ предприятия и систематизации организационных решений, применяемых на практике в металлургии. В результате предлагаются стратегии создания ОСУ проектами и критерии их выбора. Показано, что полученные результаты могут быть использованы в промышленных предприятиях с ЛФ ОСУ.
 • Документ
  Імплементацiя та розвиток систем управління якістю інфраструктурних проектів
  (КНУБА, 2018) Крамський, Сергiй Олександрович
  Розглянуто концепт, методи і моделі оцінки систем управління якістю. Проведено огляд системи безпеки морського транспорту України та забезпечення стабільного функціонування регламентованої системи менеджменту якості iнфраструктурних проектiв. Проведено аналіз проблем процесу імплементації систем менеджменту якості, морської кластерної інфраструктури щодо забезпечення безпеки в організаціях, діяльність яких пов'язана з транспортним комплексом. Зроблено опис сучасних парадигм, концепцій та стандартів якості Total Quality Management (TQM), Scottish Quality Management System (SQMS), International Standardization Organization (ISO), Total Quality Control (TQC), Company Wide Quality Control (CWQC) та ін. Запропоновано ефективні механізми та засоби до імплементації у інфраструктурних проектах модель «Ланцюгової реакції якості» за Демінгом, метод «Шість сiгм».