Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Формалізований контур девелопменту будівельних проектів рекреаційно-продуктивного відновлення територій
  (КНУБА, 2018) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович
  Обґрунтовано методології та прикладний інструментарій організації «біосферосумісного будівництва», що реалізуються у форматі сучасного будівельного девелопменту, з врахуванням оновлюваних національних стандартів екологічного та енергоощадного будівництва. Зазначений інструментарій формалізовано пов’язує тривалість, ресурсомісткість, організаційно-технологічні та функціональні характеристики реалізації будівельного проекту з мультифакторною аналітичною основою забезпечення біосферо сумісності будівництва. Одним з критеріїв біосферосумісності будівництва та екологізації середовища в сучасному розумінні стало створення санітарно-захисних зон промислових підприємств, що мало гарантувати охорону здоров’я населення від шкідливого впливу викидів промисловості та інших джерел забруднення довкілля. Докорінна зміна якості та техніко-технологічних характеристик санітарно-захисних зон промислових підприємств в постіндустріальний період; оцінка впливу території на компактність міського плану та систему міських інженерно-транспортних комунікацій привела до зміни відношення до міської території як до ресурсу, який має високу товарну вартість. Розроблено теоретико-методичні та прикладні передумови адаптації організаційно-технологічного інструментарію девелопменту будівельних проектів для рекреаційно-продуктивного відновлення територій.
 • Документ
  Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми
  (КНУБА, 2018) Кубявка, Любов Богданівна
  Досліджено негативні впливи динамічного оточення на проекти та програми. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, працівників місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Отже з’являється необхідність оцінити рівень розвитку існуючої системи управління проектами, в результаті чого можливим є виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення шляхом застосування підходу системної динаміки. Охарактеризовано результати таких впливів. Сформульовано понятійний простір для формального управління негативними впливами на проекти та програми.
 • Документ
  Управління проектами в умовах «поведінкової економіки»
  (КНУБА, 2018) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бушуєв, Денис Антонович; Ярошенко, Руслан Федорович
  Розвиток систем управління проектами, програмами та портфелями проектів залежить від оточення. Суттєві зміни оточення від «раціональної економіки» до «поведінкової економіки» потребують додаткових досліджень щодо ефективності застосування наявних методологій, систем знань та компетентності проектних менеджерів. Фундамент змін оточення лежить у зміні парадигми прийняття рішень в управлінні з раціональної до ірраціональної парадигми. Досліджено сучасні підходи до формування «поведінкової економіки», її специфіки з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проектами та аномалій, які впливають на ці процеси. Наведено змістовну модель діагностики застосування моделей та методів управління проектами у «поведінковій економіці». Досліджено паттерни поведінки проектних менеджерів при створенні продукту проекту та управлінні проектами. Такі паттерни дозволили авторам визначити вузькі місця у застосуванні сучасних методологій управління проектами в умовах «поведінкової економіки».