Вип. 7

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/294

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Корпускулярно-кінетична модель флуктацій фізичного вакууму
  (КНУБА, 2011) Клапченко, В. І.; Пономаренко, С. М.
  Продовжено розвиток корпускулярно-кінетичної моделі механічного руху. На основі найпростіших уявлень про фізичний вакуум розглянуто питання про спектр його флуктуацій. Показано, що спектр флуктуацій фізичного вакууму має вигляд спектру теплового випромінювання з відповідною флуктуаційною температурою.
 • Документ
  Метод аналізу параметрів систем автоматизації приводів перевантажувачів на основі мір схожості
  (КНУБА, 2011) Вітюк, М. В.; Матоліков, Д. П.; Немчук, О. О.
  У статті досліджується вживаність мір схожості до рішення задач аналізу і оптимізації систем підйомно-транспортних машин на прикладі системи автоматизації приводу механізму пересування. Пропонується алгоритм обробки експериментальних даних, підібрані міри схожості, які дозволяють отримати найефективніші рішення поставлених задач. Міра схожості являє собою функцію, що ставить у відповідність кожній парі об'єктів деяке число, що характеризує ступінь їх схожості між собою. Таким чином, міра схожості виступає інструментом угрупування, вимірювання зв'язку і автоматичної класифікації.
 • Документ
  Застосування модульно-блочного принципу при проектуванні сміттєпереробного заводу
  (КНУБА, 2011) Руденко, В. В.; Зигун, А. Ю.
  Різниця між прогресуючим накопиченням відходів і заходами з їх утилізації та знешкодження постійно збільшується та веде до загострення екологічної ситуації в Україні. Проблема відходів у нашій країні пов’язана з нераціональними, неефективними методами поводження з ними та недостовірним прогнозуванням кількісного та якісного складу відходів. З цього погляду актуальним є дослідження можливості проектування сміттєпереробного заводу, що реагує на зміни соціальноекономічного, науково-технічного та природно - кліматичного впливу факторів.
 • Документ
  Реалізація двочастотних коливань вібраційних систем з однотактним електромагнітним приводом
  (КНУБА, 2011) Кузьо, І. В.; Гурський, В. М.; Ланець, О. В.
  В статті викладені принципи вибору параметрів і реалізації двочастотних коливань в тримасових лінійних механічних коливальних системах ланцюгової структури з однотактними електромагнітними віброзбуджувачами (ЕМВ) з випрямленим струмом живлення.
 • Документ
  Планування згладжених траєкторій руху будівельних промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних
  (КНУБА, 2011) Діктерук, М. Г.; Човнюк, Ю. В.
  Запропонований і обґрунтований спосіб (алгоритм) планування згладжених траєкторій руху будівельних промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, який базується на поліномах сьомого степеню по часовій координаті (t) й дозволяє уникати ефектів "биття" вказаних траєкторій (процесу руху).
 • Документ
  Досвід діагностичного обстеження вантового переходу МГ Івацевичі-Долина ІІ Н. через ріку Дністер
  (КНУБА, 2011) Банахевич, Р. Ю.; Марчук, О. М.; Крупка, В. О.
  У даній статті був проведений аналіз напружено-деформованого стану переходу та наданий висновок щодо можливості проведення внутрішньотрубної діагностики (ВТД) на магістральних газопроводах.
 • Документ
  Особенности визуализации дефектов строительных машин, оборудования и сооружений на основе изображений оптического диапазона
  (КНУБА, 2011) Горда, О. В.
  Сегодня особое внимание уделяется методам активного неразрушающего контроля, сущность которых - в анализе динамики смена технического состояния строительных машин, оборудования и сооружений, его прогнозирования, обнаружении и классификации естественных дефектов. С целью построения эффективных фильтров, необходимо использовать данные по особенностям визуализации дефектов строительных машин, оборудования и сооружений на основе изображений оптического диапазона.
 • Документ
  Характер взаємодії квадратної і таврової палі з глинистим грунтом
  (КНУБА, 2011) Цимбал, С. Й.; Малишев, О. В.
  В статті описані результати експериментальних польових досліджень взаємодії моделей квадратної та таврової палі з глинистим ґрунтом. Проведено порівняння отриманих результатів.
 • Документ
  Перспективні конструкції автобетонозмішувачів
  (КНУБА, 2011) Назаренко, Іван Іванович; Клименко, М. О.; Чичур, А. І.; Сахно, С. В.
  Розглянуті основні тенденції розвитку машин для транспортування та перемішування бетонних сумішей. Подані критерії оцінки для порівняння автобетонозмішувачів незалежно від об’єму барабана та особливостей конструктивного виконання.