Вип. 4

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/44

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Функция "интересного" в генерировании смыслообразов архитектурной среды.
  (КНУБА, 2014) Шубович, Светлана; Жмурко, Ю. В.
  Рассмотрена проблема интересного в архитектурной среде. Феномен интересного исследован с точки зрения его смыслообразующих качеств. Раскрыта природа интересного относительно архитектурных объектов и пространств.
 • Документ
  Теоретичні основи медіа-архітектурного проектування
  (КНУБА, 2014) Трофимчук, С. М.
  У статті сформульовані складові методики медіа-архітектурного проектування громадських комплексів, визначені критерії медіа-архітектурного синтезу.
 • Документ
  Деякі питання охорони та збереження унікальних пам'яток архітектурної археології
  (КНУБА, 2014) Соченко, Вікто Іванович
  У статті розглядаються деякі питання теорії і практики збереження, охорони та музейного показу унікальних пам’яток архітектурної археології в контексті зарубіжного та вітчизняного пам’яткоохоронного досвіду.
 • Документ
  Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста
  (КНУБА, 2014) Семикіна, Т. І.
  У статті в узагальненому вигляді надана характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста.
 • Документ
  Вплив соціальних аспектів на формування організації житла
  (КНУБА, 2014) Майстренко, К. С.
  Розглянуто історію розвитку архітектури житла з урахуванням соціальних потреб людини та способу життя в умовах динаміки розвитку суспільства; показано вплив соціальних аспектів на проектування, будівництво та експлуатацію житла; виділено основні соціальні аспекти, які визначають первинні завдання та напрямки розвитку зміни житла.
 • Документ
  Символічне "дерево-птах" теорії "інформативної архітектури"
  (КНУБА, 2014) Ладан, Т.М.
  Пропонуються основні символічні напрямки та структурні течії для сучасного концептуального архітектурного формоутворення. Вони мають гнучкість у використанні та поєднаннях, відповідно до розвитку видів мистецтв, всіх галузей діяльності людини та науково-технічного прогресу.
 • Документ
  Градостроительный фактор в формировании застройки Циндао и особенности стилистики модерна
  (КНУБА, 2014) Ли Шуань; Ивашко, Ю. В.
  В статье выявлены градостроительные особенности застройки Циндао в немецкий период, анализируются особенности стилистики модерна Циндао.
 • Документ
  Бифуркации, неустойчивость, архитектура
  (КНУБА, 2014) Дубинский, В.П.
  Изложен подход, направленный на анализ возможных траекторий развития современной архитектуры в аспекте теории синергетики, в часности - теории бифуркационных сдвигов.
 • Документ
  Парадигма сложности в архитектуре
  (КНУБА, 2014) Дубинский, В.П.
  Изложен подход, направленный на анализ парадигмы "сложности" в развитии современной архитектуры.
 • Документ
  Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика
  (КНУБА, 2014) Антощук, Т. І.; Слєпцов, О. С.
  У статті поданий стислий матеріал як результат огляду джерел присвячених діяльності В. В. Чепелика. Подано короткий аналіз публікацій. Сформульовано висновки на основі проведеного аналізу матеріалів