Вип. 65

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 40
 • Документ
  Удосконалення проектування міських та заміських доріг
  (КНУБА, 2017) Шилова, Т. О.; Лубяний, Є. А.
  Виконаний аналіз та зіставлення нормативів і методів проектування міських і заміських доріг з метою удосконалення засобів та підходів до проектування обох типів доріг.
 • Документ
  Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  Розглянуто процес формування територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні в залежності від економічних, соціальних, природних, історичних та інших особливостей на початковому етапі утворення. Виділено вісім типів громад та обгрунтована специфіка класифікації в загальній системі розселення.
 • Документ
  Математическое моделирование городских тpaнcпоpтных потоков и волн: континуальный подход, уравнения состояния
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Диктерук, М. Г.
  Предложена и обоснована математическая модель городских транс- портных потоков и волн. Применение континуального подхода позволяет определить основные параметры указанных потоков и возникающих транс- портных волн (плотность, амплитуду, скорость и др.), а также соответствующие уравнения состояния (городского транспортного потока), которое характеризует установившиеся движения потока машин. Определены скоро- сти и плотности потоков машин, при которых массовая скорость (провозная способность) максимальна. Описано неустановившееся движение потока ма- шин, появляющиеся при возникновении и ликвидации отказов в потоке машин. Установленное уравнение состояния потока машин на городской автомаги- страли, в соответствии с уравнениями неразрывности и движения, позволяют исследовать явление отказов технических устройств автомагистрали города на их пропускную способность и устанавливать необходимые резервы для компенсации потерь (т.н. «пробок» или «джемов»), вызванных отказами.
 • Документ
  Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі
  (КНУБА, 2017) Паніна, О. В.
  Розглядаються питання термінологічного складу сучасних англомовних науково-технічних текстів, зокрема деякі способи терміноутворення.
 • Документ
  Науково-теоретична база збереження спадщини ісламської архітектури Ірану
  (КНУБА, 2017) Захеді, Шахаб
  Розглянуті питання регіональної своєрідності ісламської архітектури в Ірані, визначено особливості архітектурно-композиційного і планувального рішення мечетей, простежено процес еволюції мечетей від функціональності до декоративності. Аргументовано необхідність створення науково- теоретичної бази ісламської архітектури Ірану для здійснення охорони і реставрації мечетей.
 • Документ
  Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Диктерук, М. Г.; Остапущенко, О. П.
  Предложена математическая модель, позволяющая моделировать воз- никающие волновые процессы в транспортных потоках машин крупных городов и мегаполисов. Определены основные характеристики транспортных волн. Установлены условия их возникновения.
 • Документ
  Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні. Захист берегів від розмиву і, пов'язаного з ним, зсувного руйнування берегових територій – найгостріша соціально-економічна та екологічна проблема, що стримує освоєння рекреаційних та інших ресурсів прибережної смуги. Основними причинами недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій є: здійснення робіт щодо захисту морського та річкового узбережжя без достатнього наукового обґрунтування; недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок при формуванні складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулюючих споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність. Обгрунтовано, що метою з підвищення надійності роботи екосистем інженерного захисту берегів найбільш раціональною утрумуючою конструкцією являються габіони.
 • Документ
  Визначення виду будівництва
  (КНУБА, 2017) Фітаров, В. С.; Коврига, С. В.
  Викладено порядок визначення видів будівельних робіт на основі вивчення нормативно-технічних джерел і наочного порівняння їх характеристик у вигляді таблиці.
 • Документ
  Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Дослідженню трансформації системи «прибережна територія – природна водойма» в сучасній проектній практиці у зв’язку із новим поглядом на природні водні об’єкти в структурі міста, введенням нового об’єкту містобудівного та ландшафтного проектування - водних територій, подальшим удосконаленням архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій.
 • Документ
  Відмінності проектних команд scrum та тих, що працюють за технологією «каскадних моделей»
  (КНУБА, 2017) Півень, В. В.
  Проаналізовано порівняльні оцінки підготовки й функціонування проектних Scrum-команд та команд «каскадної моделі».
 • Документ
  Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів
  (КНУБА, 2017) Пилипчук, О. Д.
  Підняте питання про актуальність проблеми коригування художньо- декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів. Розглянуто зв’язок загальної колористики інтер’єрного простору і колористичних можливостей його оточення. Показано залежність художньо- декоративної форми і колористики загального об’єму простору від фактури використаних матеріалів, доведено взаємозв'язок між ними. Визначено ряд основних засобів вирішення задач фактурності кольору в художньо- декоративній формі у просторовому середовищі. Запропонована структура, завдяки якій виявлена коригуюча дія кольору на геометричний простір інтер'єру, розроблені засоби для досягнення потрібної художньої виразності середовища. За допомогою зробленого аналізу та приведених прикладів, які виконані автором статті, наведені основні, принципи які можуть бути так само і інструментом в роботі художника-дизайнера, що дозволить йому з більшим професіоналізмом підійти в рішенні поставленого творчого завдання в вирішенні проблем коригування форми і простору щодо розміщення художньо- декоративних поверхонь.
 • Документ
  Резервування земель для потреб міжнародних автомобільних транспортних коридорів
  (КНУБА, 2017) Петраковська, О. С.; Ємець, О. А.
  Удосконалено методику надання земель під будівництво автомагістралей. Запропоновано технологічну модель надання земель під міжнародні автомобільні транспортні коридори. Запропоновано управлінський механізм резервування земель при відведенні земель для будівництва міжнародних автомобільних транспортних коридорів.
 • Документ
  Визначення типу приладу для виміру витрат стічних вод в каналізаційних колекторах
  (КНУБА, 2017) Павлов, Є. І.; Ліфанов, О. М.
  Розглянуто проблеми, що виникають в умовах сучасної забудови історичних центрів міст багатоповерхівками. Особлива увага звертається на проблеми, пов’язані з відведенням стічних вод, переповненням каналізаційних колекторів, та з’ясуванням їх працездатності. Проведено детальний аналіз приладів, що застосовуються для виміру пропускної здатності трубопроводів і зроблено акцент на необхідності конструювання слідкуючого вимірювача, який в практиці експлуатації каналізаційних мереж на даний час відсутній
 • Документ
  Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції
  (КНУБА, 2017) Нікогосян, Н. І.; Демидова, О. О.; Шатрова, І. А.; Титок, В. В.; Ємельянова, О. М.; Шебек, М. О.
  Здійснено аналіз основ логістизації збуту будівельної продукції, доведено доцільність застосування політики персонального збуту і запропоновано схеми функціональної організації служби збуту будівельної продукції.
 • Документ
  Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України
  (КНУБА, 2017) Михальченко, С. В.; Товбич, В. В.
  Досліджено актуальність створення нових принципів територіального планування та містобудівних рішень для майнових комплексів національної без- пеки за умов переходу до нової концепції побудови оборони в Україні, наближе- ної до світових стандартів, зокрема Північно-атлантичного альянсу.
 • Документ
  Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання грунтової основи
  (КНУБА, 2017) Михайловський, Д. В.; Комар, А. А.; Комар, О. А.
  Розглянуто алгоритми розрахунку будівель на пальових фундаментах із аналізом НДС надземних конструкцій будівлі.
 • Документ
  Перспективи розвитку сучасного трамваю в екосистемі міста
  (КНУБА, 2017) Маргарян, Т. Г.
  Розглянуто перспективи розвитку сучасного трамвая в екосистемі міста. У сучасних містах велику роль відіграє громадський транспорт. При оптимізації або проектуванні сучасних трамвайних систем необхідне уточнення методіки обгрунтування даного виду транспорту та її долею у транспортній системі міста. При цьому неообхіден коплексний підхід до вирішення даного питання, враховуючи кількістні та якістні характеристики міста та враховуючи нові технології, які в смозі знизити вплив сучасного трамваю на екоситсему міста. Доцільно поетапно трансформувати існуючі трамвайні системи України в швидкісні трамвайні лінії. Такий підхід дозволить ефективно використовувати міський пасажирський транспорт, без істотних вкладень з боку муніципальних утворень.
 • Документ
  Аналіз зарубіжного досвіду в переході на масове зведення пасивних будівель заради енергетично-незалежного майбутнього
  (КНУБА, 2017) Мельник, А. Е.; Мавдюк, А. М.; Підлуцький, В. Л.
  Висвітлюється доцільність переходу України на пасивне будівництво за міжнародними стандартами на масовому рівні. Економічна та енергетична криза призводить до постійної спроби зменшити споживання енергії на експлуатацію будівель, що спонукає до виготовлення матеріалів власного виробництва, які будуть забезпечувати вимоги щодо будівництва пасивних і енергоефективних будівель. На даний момент в Україні вдається виробляти достатньо велику кількість власних матеріалів при застосуванні іноземних технологій і втілення їх у виробництво. Також важливим чинником, який міг би суттєво прискорити цей процес, є обмін досвідом з іншими країнами і підвищення рівня енергоефективного домобудівництва.
 • Документ
  Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)
  (КНУБА, 2017) Осєтрін, М. М.; Беспалов, Д. О.; Дорош, М. І.; Петрук, В. Б.; Королевська, І. В.
  Розглянутий показник добової інтенсивності руху транспорту. Проаналізований існуючий метод визначення коефіцієнтів добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на основі натурних обстежень на вулично-дорожній мережі міста. Запропонований новий підхід визначення коефіцієнтів, заснований на основі соціологічного опитування населення міста. Виконана порівняльна характеристика та аналіз різних методів визначення коефіцієнтів.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України
  (КНУБА, 2017) Предун, К. М.
  Проаналізовано шляхи підвищення енергоефективності існуючої забудови та систем централізованого теплопостачання населених пунктів України, визначена пріоритетність заходів і дана кількісна оцінка.