Вип. 65

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/203

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 40
 • Документ
  Удосконалення проектування міських та заміських доріг
  (КНУБА, 2017) Шилова, Т. О.; Лубяний, Є. А.
  Виконаний аналіз та зіставлення нормативів і методів проектування міських і заміських доріг з метою удосконалення засобів та підходів до проектування обох типів доріг.
 • Документ
  Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  Розглянуто процес формування територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні в залежності від економічних, соціальних, природних, історичних та інших особливостей на початковому етапі утворення. Виділено вісім типів громад та обгрунтована специфіка класифікації в загальній системі розселення.
 • Документ
  Математическое моделирование городских тpaнcпоpтных потоков и волн: континуальный подход, уравнения состояния
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Диктерук, М. Г.
  Предложена и обоснована математическая модель городских транс- портных потоков и волн. Применение континуального подхода позволяет определить основные параметры указанных потоков и возникающих транс- портных волн (плотность, амплитуду, скорость и др.), а также соответствующие уравнения состояния (городского транспортного потока), которое характеризует установившиеся движения потока машин. Определены скоро- сти и плотности потоков машин, при которых массовая скорость (провозная способность) максимальна. Описано неустановившееся движение потока ма- шин, появляющиеся при возникновении и ликвидации отказов в потоке машин. Установленное уравнение состояния потока машин на городской автомаги- страли, в соответствии с уравнениями неразрывности и движения, позволяют исследовать явление отказов технических устройств автомагистрали города на их пропускную способность и устанавливать необходимые резервы для компенсации потерь (т.н. «пробок» или «джемов»), вызванных отказами.
 • Документ
  Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі
  (КНУБА, 2017) Паніна, О. В.
  Розглядаються питання термінологічного складу сучасних англомовних науково-технічних текстів, зокрема деякі способи терміноутворення.
 • Документ
  Науково-теоретична база збереження спадщини ісламської архітектури Ірану
  (КНУБА, 2017) Захеді, Шахаб
  Розглянуті питання регіональної своєрідності ісламської архітектури в Ірані, визначено особливості архітектурно-композиційного і планувального рішення мечетей, простежено процес еволюції мечетей від функціональності до декоративності. Аргументовано необхідність створення науково- теоретичної бази ісламської архітектури Ірану для здійснення охорони і реставрації мечетей.
 • Документ
  Концептуальные основы моделирования волновых процессов в транспортных потоках мегаполисов
  (КНУБА, 2017) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Диктерук, М. Г.; Остапущенко, О. П.
  Предложена математическая модель, позволяющая моделировать воз- никающие волновые процессы в транспортных потоках машин крупных городов и мегаполисов. Определены основные характеристики транспортных волн. Установлены условия их возникновения.
 • Документ
  Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  Стаття присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного проблемного питання – пошуку організаційно-технологічних рішень біосферосумісного будівництва на прикладі інженерного захисту територій морського та річкового узбережжя в Україні. Захист берегів від розмиву і, пов'язаного з ним, зсувного руйнування берегових територій – найгостріша соціально-економічна та екологічна проблема, що стримує освоєння рекреаційних та інших ресурсів прибережної смуги. Основними причинами недосконалості діяльності в галузі захисту прибережних територій є: здійснення робіт щодо захисту морського та річкового узбережжя без достатнього наукового обґрунтування; недостатнє врахування закономірностей природних процесів у прибережній смузі моря, водосховищ та річок при формуванні складу проектних рішень; некомплексність ведення робіт та незавершеність формування берегозахисних та берегорегулюючих споруд у локальні комплекси, що повністю охоплюють берегові природні системи, в яких існує високий рівень взаємозв'язків природних процесів, що не забезпечувало їх проектну ефективність. Обгрунтовано, що метою з підвищення надійності роботи екосистем інженерного захисту берегів найбільш раціональною утрумуючою конструкцією являються габіони.
 • Документ
  Визначення виду будівництва
  (КНУБА, 2017) Фітаров, В. С.; Коврига, С. В.
  Викладено порядок визначення видів будівельних робіт на основі вивчення нормативно-технічних джерел і наочного порівняння їх характеристик у вигляді таблиці.
 • Документ
  Система прибережних та водних територій в сучасній теорії та практиці містобудування і ландшафтної архітектури
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Дослідженню трансформації системи «прибережна територія – природна водойма» в сучасній проектній практиці у зв’язку із новим поглядом на природні водні об’єкти в структурі міста, введенням нового об’єкту містобудівного та ландшафтного проектування - водних територій, подальшим удосконаленням архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій.
 • Документ
  Відмінності проектних команд scrum та тих, що працюють за технологією «каскадних моделей»
  (КНУБА, 2017) Півень, В. В.
  Проаналізовано порівняльні оцінки підготовки й функціонування проектних Scrum-команд та команд «каскадної моделі».