Технологія захисту навколишнього середовища

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1245

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Експериментальне дослідження поліетиленового водонагрівача
  (ЗАТ "Віпол", 2003) Степанов, М. В.; Росковшенко, Ю. К.; Дзюбенко, В. Г.
  Наведені результати експериментальних досліджень поліетиленового теплообмінника та емпіричні формули для визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарному русі води
 • Документ
  Теплообмінники з полімерних матеріалів для систем утилізації теплоти вторинних енергоресурсів
  (ЗАТ "Віпол", 2002) Дзюбенко, В. Г.; Степанов, М. В.
  Наведені технічні характеристики плівкових поліетиленових теплообмінників, які можуть бути використані в системах утилізації ВЕР.
 • Документ
  Підвищення рівня безпеки праці користувачів інформаційно-технічних комплексів
  (Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць., 2007) Глива, Валентин Анатолійович; Вільсон, Олександр Георгійович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Ковтун, Іван Миколайович; Левченко, Лариса Олексіївна
  Рассмотрен перечень и содержание организационно-технических мероприятий по повьшению уровня охраны труда пользователей компьютерной техники и специалистов, эсплуатирующих автоматизированные системи. Предложена система мониторинга основних параметров производственной среды
 • Документ
  Технічне та методичне забезпечення неперервного моніторингу електромагнітної обстановки
  (НТТУ „КПІ”, 2008) Глива, Валентин Анатолійович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Лук’янчиков, Андрій Вікторович
  Разработана структурная схема непрерывного мониторинга электро- магнитной обстановки в реальных условиях эксплуатации автоматизи- рованных систем. Уточнена методика интерпретации регистрируемых сигналов и определения суммарных параметров электромагнитных полей. Розроблено структурну схему неперервного моніторингу електро- магнітної обстановки в реальних умовах експлуатації автоматизованих систем. Уточнено методику інтерпретації реєстрованих сигналів і визначення сумарних параметрів електромагнітних полів. The flow diagram of the continuous monitoring of electromagnetic situation in the real external environments of the automated systems is developed. The method of interpretation of the registered signals and determination of integral parameters of the electromagnetic fields is specified.
 • Документ
  Управление защитными свойствами электромагнитных экранов на основе металлосиликатных материалов
  (2009) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  Показано, що металосилікатні композиції можуть бути рекомендовані в якості ефективних оздоблювальних захисних матеріалів, що поглинають електромагнітне випромінювання. Отримані теоретичні співвідношення, які дозволяють призначати оптимальні концентрації металевої компоненти, що забезпечують задані екрануючі характеристики матеріалу It is shown that metal-silicate compositions may be recommended as effective facing shielding materials, absorbing electromagnetic radiation. Theoretical relations, that allows to fix the optimal concentrations of metallic component, providing specified shielding characteristics of material, are obtained