Управление защитными свойствами электромагнитных экранов на основе металлосиликатных материалов

Анотація
Показано, що металосилікатні композиції можуть бути рекомендовані в якості ефективних оздоблювальних захисних матеріалів, що поглинають електромагнітне випромінювання. Отримані теоретичні співвідношення, які дозволяють призначати оптимальні концентрації металевої компоненти, що забезпечують задані екрануючі характеристики матеріалу It is shown that metal-silicate compositions may be recommended as effective facing shielding materials, absorbing electromagnetic radiation. Theoretical relations, that allows to fix the optimal concentrations of metallic component, providing specified shielding characteristics of material, are obtained
Опис
Ключові слова
метало силікатний, матеріал, електропровідність, екрануючі властивості, захисні властивості, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Клапченко, В. И. Управление защитными свойствами электромагнитных экранов на основе металлосиликатных материалов / В. И. Клапченко, Г. Е. Краснянский, И. А. Азнаурян // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. - Киев, 2009. – Вип. 53. – С. 200–207.