Вип. 8

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/295

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Ймовірнісна інтерпретація механічного руху
  (КНУБА, 2011) Клапченко, В. І.; Тесля, Ю. М.
  Ймовірнісний підхід до описання поступального руху макротіл вказує на появу додаткових упорядковуючих ефектів, орієнтованих в напрямі руху тіла.
 • Документ
  Статический расчет склонов
  (КНУБА, 2011) Гришин, В. А.; Снисаренко, В. И.; Гришин, А. В.
  В статте приведены результаты расчета склонов от действия их собственного веса и статической загрузки.
 • Документ
  Квазілійне моделювання техно-економетричних залежностей економічної безпеки будівельних підприємств Київщини
  (КНУБА, 2011) Федосова, О. В.; Молодід, О. О.
  Визначено чинники, які впливають на економічну безпеку будівельних підприємств Київщини, а також, розроблено метод її оцінки. Розроблені квазілінійні техно-економетричні залежності виручки та собівартості будівельних організацій м. Києва та Київської області від таких чинників як вартість необоротних, оборотних активів та витрат на оплату праці.
 • Документ
  Теоретичні основи руйнування середовищ в умовах напружено-деформованого стану
  (КНУБА, 2011) Сівко, В. Й.
  Як основний чинник деформування і середовища розглянуто поле напружень під дією штампа. Установлена зонна руйнування , її розміри і залежність від параметрів навантаження розрахована енергія руйнування.
 • Документ
  Аналіз та оцінка конструктивно-технологічних параметрів бетонозмішувачів
  (КНУБА, 2011) Свиридюк, Д. Я.
  Аналіз літературних джерел та вітчизняних стандартів показує, що, незважаючи на всі різноманіття конструкцій, бетонозмішувачі (розчинозмішувачі) класифікують за трьома основними ознаками: принципу змішування, характеру роботи, способу установки.
 • Документ
  Дослідження складу реставраційної цем'янкової штукатурки
  (КНУБА, 2011) Терновий, В. І.; Молодід, О. С.; Гуцуляк, Р. Б.
  Зразки цем’янкової штукатурки за історичною рецептурою не мають необхідних фізико-механічних показників. Приведені дослідження залежності показників цем’янкової штукатурки від добавок метилцелюлози, суперпластифікатора та негашеного вапна взамін вапняного тіста в сукупності з введенням великої кількості води, а також від кількості цементу, яким замінили частину вапна.
 • Документ
  Моделювання процесу сушіння сипких будівельних матеріалів при використанні комбінованих теплогенераторів
  (КНУБА, 2011) Діктерук, М. Г.; Човнюк, Ю. В.; Чмель, Ю. О.
  Запропонована модель для аналізу процесів нелінійного тепло- масопереносу у тілах еліпсоїдальної форми, яка описує процес сушіння сипких будівельних матеріалів при використанні комбінованих теплогенераторів.
 • Документ
  Основні засади проектування машин і обладнання переробних виробництв
  (КНУБА, 2011) Берник, І. М.
  Розглянуто і запропоновано сучасні методи та методологія проектування машин і обладнання переробних виробництв.
 • Документ
  Фактори та причини виникнення гідратних утворень в порожнинах труб при магістральному транспорті газу
  (КНУБА, 2011) Банахевич, Р. Ю.; Крупка, В. О.; Лук’яненко, В. П.
  В енергетичному балансі України частка природного газу в загальному обсязі споживання первинної енергії становить приблизно 45%, що вдвічі більше ніж у розвинутих країнах [1]. Сам же природній газ доставляється споживачам України через складну і дуже розгалужену систему магістральних трубопроводів та газопроводіввідгалужень. Газотранспортна система (ГТС) України є однією з найпотужніших і найстаріших в світі, а тому їй притаманні всі відомі на сьогодні фактори, переваги і недоліки, які в процесі експлуатації газопроводів проявили себе.