Вип. 37

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1810

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві
  (КНУБА, 2019) Ісаєнко, Дмитро Валерійович; Бушуєв, Сергій Дмитрович
  Основну увагу приділено розробці алгоритму виявлення невизначеності, що спричинена наявністю надлишкової інформації в документації, згідно з якою здійснюється технічне регулювання будівельної галузі України. Особливо актуальним є виявлення конфліктів параметрів і правил, які пов’язані з реформуванням законодавства в частині, що стосується технічного регулювання галузі. Автоматичне виявлення невизначеності суттєво спрощує розробку проектної документації та проведення експертних оцінок на стадіях будівництва і експлуатації унікальних об’єктів. Проте реалізація подібних алгоритмів надає змогу суттєво покращити роботу інших організаційно- технічних систем за рахунок підвищення швидкості і надійності роботи підсистеми документообігу в умовах трансформацій. Наукова новизна результатів дослідження полягає у впровадженні моделей нечіткої математики в процеси оброблення текстової інформації. Результати роботи показано на прикладі визначення параметра технічного регулювання за наявності надлишкової інформації.
 • Документ
  Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами
  (КНУБА, 2019) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бушуєв, Денис Антонович; Козир, Борис Юрійович
  Розглянуто моделі та проактивний метод зміни парадигм управління інфраструктурними проектами та програмами. Проведений аналіз наявних підходів до управління інфраструктурними проектами довів відсутність моделей та методів, що змінюють сутність процесів управління залежно від стану проекту та проходження тієї чи іншої точки біфуркації. Кібернетична парадигма управління інфраструктурними проектами базується на формуванні управляючих дій на основі завдання поточного та планованого стану. Поточний стан проекту формується на основі інформації зворотного зв’язку. Аналізуються модель життєвого циклу інфраструктурного проекту та парадигми управління з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Визначені вісім типових точок біфуркації інфраструктурних проектів, в яких концентруються проблеми та виклики, ризики та можливості. На основі цих параметрів побудована векторна модель точки біфуркації. Запропонована модель життєвого циклу інфраструктурного проекту дає змогу формувати стратегії проактивного управління проектами з розумінням природи наступної точки біфуркації та невирішених проблем попередніх точок.
 • Документ
  Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами
  (КНУБА, 2019) Войтушенко, Анастасія Андріївна
  Проаналізовано поняття "креативність". Висвітлено основні психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Зроблено спробу систематизувати наявні знання щодо визначення понять «потенціал», «творчий потенціал», «креативність» і «креативний потенціал» з огляду проблеми необхідності формування поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами. Досліджено та проаналізовано результати наукових досліджень поняття креативності та складових креативного потенціалу різних науковців і дослідників. Проведено порівняльний аналіз основних складових креативного потенціалу. Зазначено, що визначення поняття креативного потенціалу частково залежить від професійної сфери. Визначено поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами.