Вип. 37

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1810

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності
  (КНУБА, 2019) Морозов, Віктор Володимирович; Шелест, Тетяна Миколаївна; Проскурін, Максим Вадимович; Гусак, Ганна Вадимівна
  Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту.
 • Документ
  Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах
  (КНУБА, 2019) Хрутьба, Юлія Сергіївна; Морозов, Віктор Володимирович; Хрутьба, Андрій Сергійович
  Трансформація України в новий Европейський простір, зростання вимог до рівня і якості проектного підходу при вирішенні проблем охорони навколишнього природного середовища зумовлює використання ефективних комунікацій на всіх етапах реалізації проекту. Підтримка ЄС надходить у формі підтримки бюджету, грантів, прикордонного співробітництва та кредитів, а також у формі програм підтримки освіти та громад. Наразі в Україні реалізуються понад 250 різних проектів ЄС. Аналіз зацікавлених сторін – одна з частин моделі аналізу ситуації реалізації проектів. При цьому новизна досліджень може бути визначена особливостями взаємодії зацікавлених сторін саме в природоохоронних проектах. У дослідженні розглянуто особливості відображення залучених зацікавлених сторін до реалізації природоохоронних проектів. Показано тісні взаємозв'язки між зацікавленими сторонами природоохоронного проекту. Визначено, що найбільш доцільно обрати критерій ефективності у вигляді лінійної комбінації критеріїв ефективності агентів під час узгодження інтересів стейкхолдерів. Результати узгодженості інтересів стейкхолдерів дадуть змогу визначення ознаки основних елементів переваг проекту, що допоможе розробити морфологічну матрицю елементів системи переваг від участі в екологічних заходах.