Вип. 14

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/300

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Метод аналізу фрикційних автоколивань приводів механічних систем
  (КНУБА, 2014) Ловейкін, В. С.; Човнюк, Ю. В.; Ляшко, А. П.; Ткачук, Л. Б.
  Наведена й математично строго обґрунтована модель та метод розрахунку коливних процесів у механічних системах, котрі описуються нелінійними диференціальними рівняннями. Розглянутий приклад його реалізації й показано, що цей метод призводить до відомих умов автоколивань приводів механічних систем.
 • Документ
  Гармонізація договорів підряду з міжнародною будівельною практикою : організаційний аспект
  (КНУБА, 2014) Лилов, О. В.
  Проаналізовано основні вітчизняні законодавчі акти щодо укладання договорів підряду. Виявлено розбіжності між вітчизняним законодавством та європейською усталеною практикою. Запропоновано основні організаційні заходи щодо гармонізації двох існуючих підходів.
 • Документ
  Передумови та потенціал оптимізації теплової оболонки будівель
  (КНУБА, 2014) Максимов, А. С.
  У статті досліджується сутність організаційно-технологічних принципів та аналіз нормативної бази робіт з термомодернізації будівель. Наведений переліз необхідних заходів з термомодернізації будівель, виділено основні технічні рішення з термомодернізації будівель. Розроблено та описано принципи оптимізації теплової оболонки будівель зі визначення найменшої їх вартості при забезпечення нормативних значень тепловтрат будинку в цілому, а також можливий потенціал такої оптимізації.
 • Документ
  Особливості приготування будівельних сумішей та виконання бетонних робіт при зведенні бетонних конструкцій під водою
  (КНУБА, 2014) Клименко, М. О.; Луценко, Я. О.; Погребняк, Т. С.
  Наведено особливості конструкції машин та технологічного виконання робіт для підводного бетонування. Запропоновано шляхи раціоналізації конструкцій та їх оптимальних параметрів.
 • Документ
  Разработка пустообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия
  (КНУБА, 2014) Иткин, А. Ф.
  Описані конструкція і принцип дії вібраційної установки, призначеної для формування багатопустотних панелей перекриття і забезпеченою вібраційними пустотоутворювачами. Кожен пустотоутворювач виконано у вигляді порожнистої штанги, на кінці якої змонтовано віброзбуджувач горизонтальних коливань. Наведено теоретичні дослідження динамічної системи вібраційних пустотоутворювачів. Визначено закон руху і раціональні параметри вібраційних пустотоутворювачів
 • Документ
  Теоретические и экспериментальные исследования силовых и энергетических характеристик бетоносмесителей принудительного действия
  (КНУБА, 2014) Саленко, Ю. С.
  В результаті теоретичних і експериментальних досліджень визначено коефіцієнти опору перемішуванню жорстких бетонних сумішей в змішувачі примусової дії при повільному обертанні лопатевого вала. Встановлено закономірності зміни коефіцієнта опору бетонної суміші на лопатку змішувача залежно від кута повороту лопатевого вала, консистенції суміші і коефіцієнта тертя суміші об стінки корпусу змішувача. Визначено потужність приводу.
 • Документ
  Організаційно-технологічні аспекти вибору комплексу машин у відповідності до девелоперських контрактів
  (КНУБА, 2014) Шаляпіна, Т. С.
  Розглянуто та досліджено сутність девелоперської організації в частині організаційнотехнологічного аспекту вибору комплексу машин. Розроблена структурна схема формування математичної моделі комплексу машин будівельного підприємства.
 • Документ
  О полезных и вредных вибрациях и шуме в машинах строительной индустрии
  (КНУБА, 2014) Колин, В. М.; Часовщик, Ю. Я.
  Изложены результаты исследований, проведенных в течение последних лет в лаборатории снижения вибрации и шума камнерезного инструмента Одесского инженерно-строительного института. Приведена классификация средств снижения вибрации и шума в указанной области. Описаны технические решения и результаты внедрения в промышленность разработанных средств.
 • Документ
  Дослідження коливань вібраційного бетонозмішувача при вертикальному розташуванні барабану
  (КНУБА, 2014) Свиридюк, Д. Я.
  В роботі досліджено робочий процес гравітаційного змішувача із урахуванням впливу на нього віброзбудника коливань.