Вип. 81

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/114

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача
    (КНУБА, 2013) Бажан, В.; Ловейкін, В.; Паламарчук, Д.
    В роботі наведено результати експериментального та аналітичного дослідження напруженого стану ланок серійного розпушувача ДП-26С. В результаті цих досліджень визначено величини і характер розподілу внутрішніх нормальних і тангенційних напружень в ланках балкової конструкції. На основі проведеного аналізу запропонована стрижнева конструкція навіски розпушувача з рівноміцни- ми ланками.