Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача

Ескіз

Дата

2013

Автори

Бажан, В.
Ловейкін, В.
Паламарчук, Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі наведено результати експериментального та аналітичного дослідження напруженого стану ланок серійного розпушувача ДП-26С. В результаті цих досліджень визначено величини і характер розподілу внутрішніх нормальних і тангенційних напружень в ланках балкової конструкції. На основі проведеного аналізу запропонована стрижнева конструкція навіски розпушувача з рівноміцни- ми ланками.

Опис

Ключові слова

розпушувач, ланка, навантаження, напруження, матеріалоємність, рыхлитель, звено, нагрузка, напряжение, материалоёмкость, ripper, link, load, tension, consumption of materials

Бібліографічний опис

Бажан В. Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача / В. Бажан, В. Ловейкін, Д. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 81. – С. 63-70. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset