Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Бажан, В.
Ловейкін, В.
Паламарчук, Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі наведено результати експериментального та аналітичного дослідження напруженого стану ланок серійного розпушувача ДП-26С. В результаті цих досліджень визначено величини і характер розподілу внутрішніх нормальних і тангенційних напружень в ланках балкової конструкції. На основі проведеного аналізу запропонована стрижнева конструкція навіски розпушувача з рівноміцни- ми ланками.
Опис
Ключові слова
розпушувач, ланка, навантаження, напруження, матеріалоємність, рыхлитель, звено, нагрузка, напряжение, материалоёмкость, ripper, link, load, tension, consumption of materials
Бібліографічний опис
Бажан В. Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача / В. Бажан, В. Ловейкін, Д. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 81. – С. 63-70. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання