Вип. 17

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Теплоакумулюючі матеріали в теплоакумулюючих електропечах: аналіз та практика використання
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Лисак, О. В.
  Проаналізовано практику використання матеріалів для акумуляції теплоти в теплоакумулюючих електропечах (ТАЕП). Розглянуто основні види теплоакумулюючих матеріалів та виконано порівняння їх теплофізичних характеристик. Надані рекомендації по оптимальному вибору теплоакумулюючих матеріалів на основі їх теплофізичних характеристик.
 • Документ
  Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Желих, В. М.; Фурдас, Ю. В.
  Розглянуто метод інженерного розрахунку, який можна використовувати для визначення добового виходу біогазу побутових біогазових установок, що експлуатуються на фермерських господарствах. За його допомогою можна визначити об’єм добового завантаження сировини та максимальний вихід біогазу. Встановлено графічні залежності, які можна використовувати під час проектування побутових біогазових систем для отримання біогазу та утилізації сільськогосподарських відходів.
 • Документ
  Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Журавська, Н. Є.; Усачов, В. П.
  Проаналізовано підходи до існуючих наукових гіпотез впливу магнітного поля на молекули води. Відзначено особливості омагніченої води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності: енергетиці, будівництві, легкої та важкої промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших. Застосування технологій з використанням омагніченої води сприяє економії та збереженню ресурсів Землі, є рішенням багатьох екологічних питань, пов’язаних з життєдіяльністю організмів.
 • Документ
  Техніко-економічне обґрунтування використання теплоакумулюючих матеріалів для систем міжсезонного сонячного теплопостачання
  (КНУБА, 2014) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Приводиться економічна оцінка капітальних витрат на будівництво міжсезонного акумулятора теплової енергії при використанні різних теплоакумулюючих матеріалів. В якості теплоакумулюючого матеріалу розглядалися: вода, гранітний щебінь, чавун, бетон,масло мінеральне, гудрон, гліцерин. Запропоновано критерій оптимізації для техніко-економічного порівняння використання різних теплоакумулюючих матеріалів при будівництві акумуляторів теплоти.
 • Документ
  Методика техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційно- охолоджувальні установки
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Погосов, О. Г.
  Розглянуто питання застосування методики техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в циклах паропостачання промислових підприємств. Проаналізовано ряд типових редукційно-охолоджувальних установок, що застосовуються у вітчизняній промисловості. Подано результати розповсюдження методики, що пропонується, для широкого ряду типових редукційно-охолоджувальних установок.
 • Документ
  Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Коваленко, Н. О.; Ардашнікова, А. Ю.
  Наведено методику проведення експериментальних досліджень з визначення питомої теплоємності омагніченої води за допомогою високочастотного електромагнітного імпульсного апарату «Іліос-М» та природніх магнітів, а також результати аналізу цих експериментів.
 • Документ
  Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсі
  (КНУБА, 2014) Драганов, Б. Х.; Чепурна, Н. В.; Кириченко, М. А.
  Викладено ексергетичний метод визначення ефективності теплообмінних апаратів для системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів.
 • Документ
  Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Коваленко, Н. О.; Сепік, А. В.
  В роботі наведена методика проведення експериментальних досліджень з визначення питомої теплоти пароутворення омагніченої води за допомогою високочастотного електромагнітного імпульсного апарату «Іліос-М», а також результати аналізу цих експериментів.
 • Документ
  Геометричний аналіз розширення примежового шару між супутніми та зустрічними потоками
  (КНУБА, 2014) Гумен, О. М.; Довгалюк, В. Б.; Мілейковський, В. О.
  Розглянуто геометричний підхід до визначення закономірностей розширення примежового шару між супутніми та зустрічними потоками на базі підходу професора А.Я. Ткачука. Показано хороший збіг отриманих результатів з відомими теоретичними та дослідними даними.
 • Документ
  Ексергетичні критерії при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря будівель і споруд
  (КНУБА, 2014) Задоянний, О. В.
  Показано можливості оцінки енергоощадності системами кондиціонування повітря будівель і споруд за ексергетичними критеріями. Проаналізовано різні підходи в оцінці показників ексергетичної ефективності систем кондиціонування повітря, запропоновано оцінювати енергоощадність систем кондиціонування повітря за допомогою ексергетичних коефіцієнтів корисної дії «брутто» та «нетто». Пропонується враховувати корисний ефект від роботи систем кондиціонування повітря як різницю значень повної ексергіїповітря в приміщенні, а витрачену ексергію – як сумарні витрати повної ексергії в системі. Ступінь енергоощадності систем пропонується визначати через відношення витраченої ексергії повітрям в обладнанні до підведеної ексергії з зовнішніх джерел, а відносну енергоощадність-через відношення втрат ексергії до її витрат і розрізняти відносні втрати на «нетто» та «брутто».
 • Документ
  Методика розрахунку одно- та двоярусних мікрощілинних теплообмінників
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Ніколаєнко, Ю. Є.; Фуртат, І. Е.; Тимощенко, А. В.; Дьячков, М. І.
  Наведено методику розрахунку потужності мідного і алюмінієвого теплообмінника з мікроканалами різних розмірів. Розрахунок базується на визначенні ефективності оребрення.
 • Документ
  Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового аккумулятора
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Кулінко, Є. О.
  Розглянуто питання застосування приповерхневих шарів води в якості теплового акумулятора. Розглянуті можливі схеми відбору теплової енергії землі та приповерхневих вод. Вказано на ряд факторів, що впливають на не стаціонарність процесів теплоакумулювання. Описано можливі шляхи реалізації поставленого питання. Окреслено ряд проблем та шляхи можливого їх вирішення. Наведено принципові схеми, які можуть бути використані для реалізації систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора.
 • Документ
  Якісні характеристики процесів автоматичного регулювання теплового режиму опалюваного приміщення
  (КНУБА, 2014) Довгалюк, В. Б.; Штиленко, В. П.
  Наведено результати аналізу керування тепловим режимом опалюваного приміщення та надано необхідні висновки у відповідності до загальних вимог законів автоматичного регулювання, завдяки чому забезпечується енергоефективна та якісна експлуатація систем водяного опалення.
 • Документ
  Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки
  (КНУБА, 2014) Редько, А. А.; Компан, А. И.; Бугай, В. С.
  Приведены результаты математического моделирования процессов преобразования теплоты уходящих газов в электрическую энергию. Получены регрессионные уравнения для расчета удельной электрической мощности от влияющих параметров.
 • Документ
  Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Фуртат, І. Е.; Обідник, А. О.; Дьячков, М. І.
  Виконано аналітичне обгрунтування конструкції дво- і чотири трубного теплообмінника. Наведена методика виконання експериментальних досліджень двотрубного трубчато-мікрощілинного теплообмінника, а також наведено результати його випробувань.
 • Документ
  Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні
  (КНУБА, 2014) Козак, Х. Р.; Желих, В. М.
  Побудовано поля швидкості повітря в об’ємі дослідного модуля з встановленим пасивним сонячним повітронагрівачем для різної потужності теплового випромінювання. Встановлено рівняння регресії, які відображають зміну швидкості нагрітого в термосифонному геліоколекторі струменя повітря залежно від інтенсивності теплового потоку, площі вхідного і вихідного отворів сонячного колектора та кута його нахилу. Доведено, що найбільший вплив на швидкість руху повітря струмини має площа отворів геліоколектора. Дана оцінка ефективності турбулізаторів потоку, встановлених на шляху теплоносія вздовж повітряного каналу.
 • Документ
  Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні
  (КНУБА, 2014) Довгалюк, В. Б.; Мілейковський, В. О.; Клименко, Г. М.
  Вказано на умови підтримання допустимих параметрів мікроклімату теплонапружених приміщень та необхідність застосування в них енергоефективних схем організації повітрообміну, серед яких витісняюча вентиляція. Проаналізовано недоліки повітророзподільних пристроїв систем витісняючої вентиляції. Запропоновано конструкцію малошвидкісного двокамерного панельно-секційного повітророзподільника, що дозволяє ефективно регулювати витрату повітря. Представлено схему течії, утвореної напівобмеженою турбулентною струминою, що витікає з перфорованої поверхні. Отримано характеристику ділянок струмини та визначено їхні параметри.
 • Документ
  Удосконалення пристроїв повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн
  (КНУБА, 2014) Корбут, В. П.; Рибачов, С. Г.
  Наведені результати математичного опису дворівневого бортового відсмоктувача для великорозмірних локалізації та видалення шкідливостей від відкритих поверхонь промислових ванн.