Ресурсозбереження та енергоефективність

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1445

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 40
 • Документ
  Оптимізація технології бетелів
  (КНУБА, 2019) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  Електропровідні бетони (бетели) набувають свого застосування в гідротехнічному, енергетичному і транспортному будівництві для захисту людей і електронного обладнання від електромагнітних полів. Оптимізація процесу виготовлення бетелівполягає, зокрема, в точному призначенні мінімальної кількості електропровідної добавки, необхідної для отримання матеріалу із заданою електропровідністю. В роботі на основі аналогії з теорією фазових переходів (гіпотези подібності) і теорії протікання отримані рівняння для розрахунку електропровідності бетелів при концентраціях електропровідних добавок нижчих за поріг протікання. Отримані співвідношення допомагають призначати концентрацію добавок у діапазоні 10 ‒ 20% за об’ємом, що забезпечує задану електропровідність матеріалу в межах 10-3 ‒ 10-2 (Ом·м)-1 .Для бетелів, що виготовляються методом пресування, розрахунки за пропонованою методикою дають можливість визначати тиск пресування, що необхідний для досягнення заданої електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15%. В цілому отримані рівняння дають змогу оптимізувати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії електропровідного компонента і підвищення будівельно-технічних характеристик матеріалу.
 • Документ
  Термомодернизация однотрубных систем отопления с использованием металлопластиковых труб
  (Таки справы, 2014) Милейковский, В. А.
  При термомодернизации однотрубных систем водяного отопления часто производят замену стальных труб металлопластиковыми. Тройники и крестовины для таких труб существенно заужают сечение, что приводит к существенному и неравномерному возрастанию потерь давления. Для правильного гидравлического расчёта и балансировки таких систем выполнено моделирование потерь давления в подобных тройниках различного диаметра в зависимости от соотношения расходов.
 • Документ
  Оценка энергоэффективности различных типов балансировки однотрубных вертикальных систем отопления по результатам математического моделирования
  (Таки справы, 2014) Милейковский, Виктор; Ганжа, Инна
  Проведено математическое моделирование однотрубных вертикальных систем водяного отопления с П-образными стояками. Показано, что влияние балансировки аналогично системам с верхней разводкой. Комбинированные регуляторы расхода и температуры на стояках являются единственной возможностью обеспечения стабильной и энергоэффективной работы системы. Экономия энергии от такого решения составляет более 10 %.
 • Документ
  Математическое моделирование остаточной теплопередачи отопительных приборов однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2013) Милейковский, В. А.
  Предложена математическая модель приборного узла однотрубной вертикальной системы водяного отопления с перекрытым терморегулятором на верхней подводке. Модель учитывает стратификацию течения в нижней подводке с образованием в ней двух встречных потоков, разделённых пограничным слоем. В результате получены зависимости, позволяющие оценить остаточную теплопередачу отопительного прибора в зависимости от его номинальной теплопередачи, высоты, длины подводок и температуры теплоносителя.
 • Документ
  Практические рекомендации по результатам математического моделирования переменного теплогидравлического режима однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2013) Милейковский, В. А.
  Приведены результаты математического моделирования переменного теплогидравлического режима однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Показано, что максимальная экономия тепловой энергии достигается только при балансировке комбинированными регуляторами расхода и температуры. Приведены практические рекомендации по энергоэффективной балансировке подобных систем.
 • Документ
  Математическое моделирование переменного гидравлического и теплового режимов приборных узлов однотрубных вертикальных систем отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2012) Милейковский, В. А.
  Выполнено математическое моделирование переменного теплогидравлического режима приборного узла однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Проанализировано влияние различных факторов на расходную характеристику термостатического клапана в таком узле. В результате получены рекомендации по повышению эффективности терморегулирования.
 • Документ
  Математическое моделирование переменного гидравлического режима однотрубных вертикальных систем водяного отопления
  (ДП ИПЦ "Таки справы", 2011) Милейковский, В. А.
  Выполнено математическое моделирование переменного гидравлического режима однотрубной вертикальной системы водяного отопления с терморегулированием. Показано, что стабильный гидравлический режим достигается только установкой автоматических регуляторов расхода на каждом стояке.
 • Документ
  The Principles of Energy Efficient Microclimate Provision in the Skyscraper “Biotecton” of 1 km Height
  (EUSER, 2018-12) Krivenko, O.; Mileikovskyi, V.; Tkachenko, T
  The article deals with the formation of a healthy human living environment in superstructure buildings with the requirements of indoor air quality, environmental and constructive safety. The results of the development of "Biotecton" - an ultra-high-rise multi-functional building (the height is 1000 m) are presented. In order to effectively overcome the wind and seismic loads, the principles of the structure of the natural form (Gramineae stems, Triticale) are used. It is a multi-tiered spatial structure, in the nodes of which there are dampers for limiting oscillatory movements. For solving the problems of increasing the energy efficiency of ventilation and air conditioning, the use of air from height 1000 m with the minimum of anthropogenic pollution is investigated. Two mechanisms of the movement of air in a superstructure were investigated: natural impulses (under the action of gravitational pressure and wind) and mechanical (fans). It is shown that the natural pressure is insufficient for air movement. The mechanical impulse is necessary, but its energy requirement can be compensated by a renewable energy source - wind turbines with a total capacity of 5.3 MW. For high air quality, the use of "oxygen gardens" in green areas, which are evenly spaced along the entire height of the building, is explored. The study proposed a list of plants that effectively clean air from pollution, sequestrate excess CO2, enrich the air with oxygen and release phytoncides that effectively fight against pathogenic microorganisms.
 • Документ
  New Approach for Refined Efficiency Estimation of Air Exchange Organization
  (Science Publishing Corporation, 2018) Dovhaliuk, Volodymyr; Mileikovskyi, Viktor
  In the modern conditions, energy efficiency is one of the most important world problems. One of the important factors influencing the overall energy efficiency of buildings is air distribution in rooms. Literature review shows different options of efficiency estimation of air exchange with significant limitations. Some of them have non-obvious physical meaning. Certain of them do not take into account possible room zoning. Consideration of turbulence intensity in the efficiency estimation was not found. In this work, we propose an approach to estimate the air exchange efficiency in different kind of rooms. It is a relation of minimum room demands and inlet air potentials. Additional definitions are introduced for the parameters and demands estimation. The mechanical energy of the air is used for the estimation, which includes the energy of averaged motion and turbulent pulsation. Special approach is offered for turbulence intensity computation for energy calculations. The example of efficiency estimation of air exchange in a museum room with constant air volume system of air conditioning is solved.
 • Документ
  Simulation of solid-fuel hybrid combustion
  (КНУБА, 2017) Senchukh, Mykhajlo; Barkovskiy, Arthur
  There was suggested a numerical model of fuel combustion in the mechanical stocker by applying hybrid process flow. Analytic equations were described for critical parameters calculation of the stack combustion zone and the grate.