Ресурсозбереження та енергоефективність

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1445

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Оптимізація технології бетелів
  (КНУБА, 2019) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Кузнецова, Ірина Олександрівна; Азнаурян, Ірина Олександрівна
  Електропровідні бетони (бетели) набувають свого застосування в гідротехнічному, енергетичному і транспортному будівництві для захисту людей і електронного обладнання від електромагнітних полів. Оптимізація процесу виготовлення бетелівполягає, зокрема, в точному призначенні мінімальної кількості електропровідної добавки, необхідної для отримання матеріалу із заданою електропровідністю. В роботі на основі аналогії з теорією фазових переходів (гіпотези подібності) і теорії протікання отримані рівняння для розрахунку електропровідності бетелів при концентраціях електропровідних добавок нижчих за поріг протікання. Отримані співвідношення допомагають призначати концентрацію добавок у діапазоні 10 ‒ 20% за об’ємом, що забезпечує задану електропровідність матеріалу в межах 10-3 ‒ 10-2 (Ом·м)-1 .Для бетелів, що виготовляються методом пресування, розрахунки за пропонованою методикою дають можливість визначати тиск пресування, що необхідний для досягнення заданої електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15%. В цілому отримані рівняння дають змогу оптимізувати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії електропровідного компонента і підвищення будівельно-технічних характеристик матеріалу.
 • Документ
  Електрофізичне дослідження структуроутворення цементного в’яжучого з тонкомеленим наповнювачем
  (Ліра-К, 2020) Краснянський, Григорій Юхимович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Встановлені особливості кінетики електричного опору пояснюються на основі існуючих уявлень про формування структури в'яжучих і розглянутого ефекту зниження істинного водоцементного відношення в присутності наповнювача.
 • Документ
  Механізми впливу тонкомеленого наповнювача на формування структури цементного в’яжучого
  (КНУБА, 2020) Краснянський, Григорій Юхимович; Клапченко, Василь Іванович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Для управління структуроутворенням бетону з метою отримання матеріалів з оптимальними властивостями необхідна всебічна інформація про процеси, що протікають на певних стадіях твердіння. При гідратації наповнених в’яжучих, самодовільному диспергуванні частинок цементу у воді і подальшому структуроутворенні відбуваються суттєві зміни концентрації і рухливості іонів, дисоційованих у процесі твердіння, а також зміни властивостей і складу рідкої фази. Внаслідок цього дослідження електропровідності цементних систем, що тверднуть, дають змогу достатньо точно оцінювати процеси, які в них відбуваються, визначати часові інтервали відповідних етапів структуроутворення. Цей метод чутливий до змін водов’яжучого відношення, концентрації та дисперсності наповнювача, температури суміші та інших факторів, що впливають на швидкість твердіння. У цій роботі він використовувався для отримання додаткової інформації про механізми формування структури цементного каменя, зокрема про роль істинного водоцементного відношення при введенні у в’яжуче тонкомеленого наповнювача. Об’єкти дослідження – цементно-піщані зразки, що тверднуть, при різних концентраціях наповнювача (c = mн/mц = 60%, 120%) і різних співвідношеннях розмірів зерен (Rн/Rц = 1:3, 1:1, 3:1) протягом перших п’яти годин після замішування, коли фазові перетворення відбуваються найбільш інтенсивно. Виявлені особливості кінетики електричного опору пояснюються на основі уявлень про формування структури в’яжучих. Показано, що на процеси структуроутворення істотно впливає ефект зниження істинного водоцементного відношення за наявності тонкомеленого наповнювача, який разом з його концентрацією та співвідношенням розмірів зерен наповнювача і цементу багато в чому визначає специфіку процесів структуроутворення в’яжучих, будучи одним з основних механізмів поліпшення їхньої структури.
 • Документ
  Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ
  (КНУБА, 2016) Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  На основі експериментальних і теоретичних досліджень показано принципову можливість використання металосилікатних композиційних матеріалів в якості електромагнітних екранів, здатних поглинати і розсіювати електромагнітне НВЧ-випромінювання. Запропоновано теоретичну модель, яка адекватно описує розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання гетерогенним матеріалом з діелектричної зв'язкою. Отримані вирази можуть бути використані при проектуванні складів електромагнітних екранів.
 • Документ
  Ресурсозбереження в технології бетелів
  (КНУБА, 2019-04-24) Клапченко, Василь Іванович; Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Отримано рівняння для розрахунку електропровідності бетелів, які дозволяють призначати концентрацію електропровідних добавок у діапазоні 10-20% за об’ємом, що забезпечують задану електропровідність бетелів на портландцементі в межах 10-3-10-2 (Ом·м)-1. Для бетелів, що виготовляються методом пресування, отримано рівняння залежності електропровідності від тиску пресування за допомогою якого можна призначати оптимальну концентрацію електропровідного компонента, при якій вибраний тиск пресування забезпечує досягнення необхідної електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей, яка була проведена для дрібнозернистого бетону на портландцементі і гідросилікату кальцію з добавками мідного порошку показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15 - 20%. Отримані рівняння дозволяють уточнювати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих із заданою електропровідністю, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії провідного компонента і підвищення якості матеріалу.
 • Документ
  Екрануючі властивості метало силікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ
  (КНУБА, 2015) Краснянський, Григорій Юхимович; Азнаурян, Ірина Олександрівна; Кузнецова, Ірина Олександрівна
  Проведено експериментальні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів. Отримано залежності коефіцієнтів відбивання та поглинання електромагнітного випромінювання в діапазоні НВЧ від вмісту міді в матеріалі.