Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9614

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 23
 • Документ
  Розвиток автодромів на прикладі світового досвіду
  (КНУБА, 2019) Дзюба, Н. А.; Хараборська, Юлія Олександрівна; Нaraborska, Y. O.; Dzuba, N. A
  Інтенсифікація досліджень в професійному спорті вказує на необхідність акцентованого вивчення питань, пов'язаних з формуванням окремих видів змагань і зокрема автогонок «Формула-1». В роботі розглянуто деякі аспекти розвитку автоспорту який має досить складну і заплутану інфраструктуру. Цей вид спорту поєднує в собі різні види змагань і є однією з рушійних сил розвитку автомобілебудування. Чемпіонат у класі «Формула-1» відбувається щороку і складається з Гран-Прі, або етапів, які проводяться на спеціально побудованих трасах автодрома. Intensification of research in professional sports points to the need for an accented study of issues related to the formation of certain types of competitions, and in particular the Formula 1 racing. Nowadays, passing complex stages of development and improvement, along with football and the Olympic Games, autosport is one of the most popular and most mass sports spectacles in the world. The Championship in the Formula 1 class is held every year and consists of Grand Prix, or stages, which take place on specially constructed courses of the circuit
 • Документ
  Вплив розвитку сучасних технологій на проектування торгових центрів
  (КНУБА, 2019) Гаурилюте, К. Р.; Нівін, Сергій Іванович
  Growing popularity of e-tailing market (or online trading) and development of modern technologies leads to the gradual decline of traditional shopping centers formats. Consumer sentiment and trends of modern malls indicate that shopping centers are changing and their function differs from engeneered 10 years ago. Therefore, during architectural designing of new trade centers, it is reasonable to focus on modern development tendencies. In the article considered contemporary ideas for alternative functioning of commercial objects and the creation of comfortable conditions with unique opportunities for visitors. Ріст популярності онлайн-шопінгу та тяжіння людей до сучасних технологій призводить до поступового занепаду традиційних видів торгівлі, тому є доцільним акцентувати увагу на нових напрямках розвитку та можливостях при проектуванні торгових будівель. В роботі розглянуто сучасні ідеї для продуктивного функціонування комерційних об’єктів та створення комфортних умов з унікальними можливостями для відвідувачів
 • Документ
  Сучасні світові напрями розвитку атріумної архітектури громадського призначення
  (КНУБА, 2019) Сніжко, М. С.; Шило, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто сучасні напрями розвитку атріумної архітектури на прикладі світового та вітчизняного досвіду; виділено екологічну складову атріумного простору в структурі будівель; визначено функціональні характеристики атріуму в будівлях різного призначення. The article discusses the modern directions of the development of atrium architecture on the example of world experience; the ecological component of the atrium space in the structure of buildings was allocated; the functional characteristics of the atrium in buildings for various purposes are determined.
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація шкіл мистецтв
  (КНУБА, 2019) Вишневська, Д. Ю.; Гершуні, Ольга Михайлівна
  У статті розглядається і аналізується світовий досвід в організації архітектурно-планувальних рішень шкіл мистецтв. The article examines and analyzes world experience in the organization of architectural and planning decisions of schools of arts. It has been established that in Ukraine and in the leading countries of the developed economies, there are a number of examples of the successful construction of new educational institutions and modernization, with the introduction of new educational technologies and the use of original architectural and planning decisions of educational buildings that can be taken into account when modernizing schools of art in Ukraine. Particular attention deserves attention to the formation of a flexible planning structure, the design of compact spacespatial solutions of buildings, the provision of training buildings with modern engineering and technical equipment.
 • Документ
  Качественные и количественные характеристики при проектировании жилого комплекса повышенной комфортности средней этажности в г. Киев
  (КНУБА, 2019) Львович, Д. Д.; Юнаков, Сергей Федорович
  В данной статье мы подробно разберем, какие же классы жилья существуют, по каким критериям их разделяют и как не попасться на уловки девелоперов. В результате чего сформируем свою модель успешного строительно-инвестиционного проекта и сможем сделать правильный выбор при покупке жилья. In this article we will analyze in detail which housing classes exist, by what criteria they are divided and how not to get caught up in the tricks of developers. Let us clarify the immoral positions in society and residential construction and as a result we can make the right choice when buying a home.
 • Документ
  Особливості формування енергозберігаючих розумних будинків підвищеного комфорту
  (КНУБА, 2019) Царук, В. С.; Юнаков, Сергій Федорович
  У статті розглядаються проблеми проектування та типології однородинного житла досліджуються в багатьох напрямах: енергоефективності та екологічності проектних пропозицій, оптимізації планувальних рішень, впливу архітектури житла на здоров’я людини. In this article is analyzed the problems of designing and typology of homogeneous housing studied in many areas: energy efficiency and environmental friendliness of project proposals, optimization of planning decisions, the impact of housing architecture on human health.
 • Документ
  Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення
  (КНУБА, 2019) Загоровська, В. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  Розглянуто основні принципи взаємодії форми на функцію виставкових центрів, визначено особливості формування об’ємно планувальних та конструктивних рішень, проведена класифікація виставкових центрів. The main principles of the interaction between the form on the function of exhibition centers are considered, the peculiarities of the formation of volumetric planning and constructive decisions are determined, the classification of exhibition centers is carried out
 • Документ
  Житло інтегроване в технопарки, аналіз, порівняння та особливості
  (КНУБА, 2019) Коваленко, В. О.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті розглядається варіант забезпечення житлом комплексів на основі інноваційного парку в Києві. Особливості типу житла – колівінг, аналіз світового досвіду. The article deals with the provision of housing complexes based on the innovation park in Kiev. Features of the type of housing - colloquium, analysis of the world of experience.
 • Документ
  "Зелена" архітектура в структурі житла
  (КНУБА, 2019) Козакевич, А. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті було розглянуто основні принципи "зеленої архітектури". Проведено аналіз горизонтального та вертикального озеленення, визначення їх видів та систем The article considers the basic principles of "green architecture". The analysis of horizontal and vertical landscaping, determination of their species and systems is carried out.
 • Документ
  Архітектурно-планувальні рішення медіатек - світовий досвід
  (КНУБА, 2019) Пилипишин, Б. В.; Кравченко, Ірина Леонідівна; Kravchenko, I. L.; Pylypyshyn, B. V.
  The article is reviewing the practice of designing and functional organization of the space in libraries and media libraries based on the world experience. The article is researching questions of architectural and planning principles and techniques used in modern media centers. After analyzing the foreign experience of forming architectural and planning decisions of public libraries, the basic principles and methods of solving the formation are identified, namely: the combination of various functions in a continuous space, the connection with the environment, the use of sunny lighting, the transformation and zoning of space, rethinking of traditional library planning. У статті розглянуто практику проектування та функціональну організацію простору в бібліотеках та медіатеках на базі світового досвіду, формування архітектурно-планувального рішення публічних бібліотек, виявлено основні принципи та прийоми вирішення об’ємно-просторової структури і формоутворення.