Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9614

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Особливості планування центрів паралімпійської підготовки
  (КНУБА, 2019) Радченко, В. С.; Зенькович, Наталія Георгіївна
  У статті на підставі дослідження типологічної літератури та спеціалізованих джерел, здійснюється огляд сучасних концепцій побудови та функціонування паралімпійських центрів. На підставі чого запропоновані основні елементи архітектурно-планувальної структури, що можуть бути використані при проектуванні реабілітаційно-ідновлювального спортивного центру для людей з інвалідністю. In the article, based on the study of normative base, typological literature and specialized sources, an overview of modern concepts of the construction and operation of Paralympic centers is carried out. Based on this, architectural and planning solutions are proposed that can be used in designing a rehabilitation and restoration sports center for people with disabilities.
 • Документ
  Особливості формування інноваційних центрів
  (КНУБА, 2019) Гребенюк, О. В.; Зенькович, Наталія Георгіївна
  У статті досліджується особливості формування інноваційних центрів. Розглянуто сучасну проблематику спеціалізації центрів та світовий досвід. Наведені основні їх типи та задачі. The article deals with the peculiarities of the formation of innovation centers. The modern problems of specialization of centers and world experience are considered. The main types and tasks are given.
 • Документ
  Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку
  (КНУБА, 2019) Кащенко, Тетяна Олександрівна; Попова, Є. Г.
  Стаття присвячена особливостям формування сучасних житлових груп під впливом концепції сталого розвитку. The article is devoted to the peculiarities of the formation of modern residential groups under the influence of the concept of sustainable development.
 • Документ
  Сучасні кінотеатри та будівельні норми
  (КНУБА, 2019) Зенькович, Наталія Георгіївна; Алємасов, М. А.
  В статті розглядається відповідність ДБН В.2.2-16 -2005 «Культурно-видовищні та дозвільні заклади». до практики будівництва сучасних кінотеатрів. На основі аналізу першої редакції ДБН В.2.2-1-2016 та практики експлуатації сучасних кінотеатрів, наведені пропозиції, що потребують внесення у ДБН. the article deals with the compliance of DBN V.2.2-16-2005 "Cultural and entertainment and licensing institutions". to the practice of building modern cinemas. Based on the analysis of the first edition of the DBN of V.2.2-1-2016 and practices of the operation of modern cinemas, the suggestions that need to be made in the DBN are given.
 • Документ
  Принципи проектування сучасних житлових груп
  (КНУБА, 2019) Мохаммад, Мар’я
  У статті розглянуто основні принципи та фактори, які впливають на проектування та будівництво сучасних житлових груп. The article considers the main principles and factors influencing the design and construction of modern residential groups