Вип. 12

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Про матеріальність гравітаційного поля, принцип Маха та темну матерію
  (КНУБА, 2013) Клапченко, В. І.
  На основі принципу Маха та уявлень про матеріальність гравітаційного поля розглянуто фізичну обґрунтованість введення максвеллоподібних теорій гравітації. Показана нелінійність гравітаційної взаємодії з ефектом нелінійного приросту маси скупчень зірок, який поводить себе аналогічно темній матерії.
 • Документ
  Вплив на загальну динамічну дію механічного відцентрового збуджувача коливань параметрів його дебалансу
  (КНУБА, 2013) Жигилій, С. М.; Пісковий, С. С.
  Стаття присвячена дослідженню впливу параметрів дебалансу на динаміку руху відцентрового збуджувача коливань.
 • Документ
  Моделі надійності гідроприводів будівельних машин
  (КНУБА, 2013) Лесько, В. І.
  В роботі розроблені імовірнісні моделі надійності елементів гідроприводів будівельних машин з урахуванням специфіки їх функціонування та формування параметричних відмов гідропривода.
 • Документ
  Дослідження основних характеристик процесу формування горизонтальних поверхонь вібраційним робочим органом
  (КНУБА, 2013) Запривода, А. В.; Ручинський, М. М.
  Стаття присвячена вибору та обґрунтуванню математичної моделі робочого процесу ущільнення бетонної суміші. Визначені основні параметри процесу ущільнення за умов формування горизонтальних поверхонь пружно-в’язкопластичних сумішей.
 • Документ
  Технологічні комплекти обладнання для приготування фібробетонних сумішей
  (КНУБА, 2013) Ємельянова, І. А.; Шевченко, В. Ю.; Коротков, Ю. Ю.
  Наводиться аналіз роботи автомата-різчика стальних фібрових елементів з урахуванням витрат потужності на подолання тертя і профілювання, а також визначення основних параметрів роботи автоматарізчика поліпропіленової фібри.
 • Документ
  Дослідження динамічних параметрів вібраційної щокової драбарки
  (КНУБА, 2013) Назаренко, Іван Іванович; Міщук, Є. О.
  В статті розглянуто теоретичні дослідження динаміки роботи вібраційної щокової дробарки з метою визначення оптимальних режимів роботи дробарки. Також в статті наведено рівняння для розрахунку основних динамічних параметрів та побудовані графіки амплітудно-частотних характеристик вібраційної щокової дробарки.
 • Документ
  Визначення моменту опору розвороту гусеничної універсальної землерийної машини
  (КНУБА, 2013) Коваль, А. Б.
  В статті визначено залежності для визначення моменту опору розвороту гусеничної універсальної землерийної машини та величини зміщення центрів повороту гусениць в залежності від навантаження базового тягача.
 • Документ
  Дослідження динаміки електромагнітної ударно-вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей
  (КНУБА, 2013) Басараб, В. А.
  Стаття присвячена дослідженню взаємодії середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно – вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Досліджено поведінку системи для дискретної та континуальної моделей середовища. Створено дослідно – експериментальний стенд, що включає ударно – вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Для аналізу основних параметрів взаємодії системи “машина-середовище” застосовано чисельну методику розрахунку.
 • Документ
  Впровадження і перспективи розвитку методів піднімання великорозмірних блоків покриттів вантажопідйомними крокуючими моделями
  (КНУБА, 2013) Черненко, К. В.
  Розглядається подальший розвиток вантажопідйомного крокуючого модуля (ВПКМ) з застосуванням двох, трьох і більше домкратів, які розміщуються на одній опорній поверхні опорного вузла (оголовка колони).
 • Документ
  Сучасні суперпластифікатори для монолітного бетону будівель і споруд
  (КНУБА, 2013) Голубничий, В. А.; Голубничий, Г. А.
  Наведені результати досліджень по визначенню впливу суперпластифікаторів СП-1, Dinamon Р-3, Sikaplast 2508 на властивості бетонних сумішей і бетонів.
 • Документ
  Некоторые особенности расчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия
  (КНУБА, 2013) Емельянова, И. А.; Анищенко, А. И.
  Показана конструкция бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия, работающего в каскадном режиме, схема движения компонентов бетонной смеси в рабочем пространстве смесителя. Приведены зависимости для определения абсолютной скорости движения компонентов бетонной смеси по лопатке корпуса смесителя, зависимости для определения количества и шага установки лопаток на горизонтальном валу, а также зависимости для определения затрат мощности на процесс приготовления бетонной смеси.
 • Документ
  Математична модель процесу очищення запиленого потоку в пиловловлювачі нової конструкції
  (КНУБА, 2013) Романцов, Е. В.; Мірус, О. Л.; Батлук, В. А.
  Статья посвящена проблеме обеспечения аппаратурой для очистки воздуха от пыли высокой производительности в различных отраслях промышленности для того, чтобы сократить рискованные эмиссии, регламентированные санитарно-гигиеническими нормами. Статья описывает новые тенденции в развитии теории разделения двухфазных систем , основанные на использовании инерционных и центробежных сил с целью значительнго увеличения эффективности улавливания пыли.
 • Документ
  Дослідження рівня надійності засобів механізації в умовах її реального використання
  (КНУБА, 2013) Назаренко, Іван Іванович; Шаляпіна, Т. С.
  Стаття присвячена визначенню рівня надійності комплекту засобів механізації на основі критерію максимального прибутку для технології укладання бетонної суміші в опалубку.
 • Документ
  Визначення силового навантаження робочого обладнання машини для підкопування грунту під трубопроводом
  (КНУБА, 2013) Мусійко, В. Д.; Вощак, Ю. В.
  В роботі розглянуто питання створення шнеко-фрезерного робочого обладнання машини для підкопування ґрунту під трубопроводами. Визначено, що при використанні в якості грунторозробного робочого органа барабанних фрез з дискретною розстановкою по гвинтовій ліній грунторозробних лопаток забезпечується ефективна розробка перезволожених, в'язких ґрунтів. При цьому забезпечується виконання всіх технологічних вимог, що до розробки ґрунту під трубою. Максимальний крутний момент на валу привода фрез Мкр складає 55 кН·м, величина сили тяги Т при цьому 40 кН.
 • Документ
  Перспективи використання водня, як палива для транспортних засобів
  (КНУБА, 2013) Косминський, І. В.
  В статье проанализировано использование топливных элементов при использовании в качестве топлива водорода. Приведен пример использования полностью функционального топливного элемента на трактореNH2. Рассмотрены перспективы использования водовода как топлива будущего.