Екологія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1243

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Гальванокоагуляційне очищення промивних стічних вод, які містять хром
  (КНУБА, 2004-10-27) Василенко, Леся Олексіївна
  Дисертація присвячена дослідженню заходів, що підвищують ефективність очистки стічних вод, які містять хром. Встановлено, що існуючі методи очистки вимагають великих затрат на реагенти, енергопостачання, зайвих площ на очисні споруди. Запропоновано нове завантаження для очищення стічних вод гальвановиробництв від шестивалентного хрому, в якому відбуваються процеси гальванокоагуляції. Метод оснований на виникненні гальванопари, у полі дії якої відбувається перехід шестивалентного хрому у тривалентний. Досліджено механізм процесу видалення хрому VI на цьому завантажені. Теоретично обґрунтована і практично підтверджена ефективність застосування методу гальванокоагуляції на запропонованому завантаженні. Отримані коефіцієнти швидкості реакції. Встановлені закономірності ефективності очищення стічних вод від різних факторів при фільтруванні води через завантаження. Розроблена методика розрахунку основних технологічних характеристик та параметрів основного елемента очистки – фільтру зі складовим завантаженням. Запропонована технологічна схема очистки промивних стічних вод гальванічних цехів. Виконані техніко – економічні розрахунки запропонованої технологічної схеми. Результати роботи використані при розробці проекту на Сумському насосному заводі і при реконструкції гальванічного виробництва заводу „Квант”. The dissertation is devoted to a problem of sewage treatment from six-valent chromium. In work the state-of-the-art review of existing ways of clearing sewage from chromium is executed. It is marked, that known methods are ineffective and demand significant expenses for reagents and for the power supply, existing clearing constructions occupy the big floor spaces.
 • Документ
  Дослідження рівнів впливу регіонального підтоплення на якість поверхневих водних ресурсів
  (2008) Волошкіна, О. С; Березницька, Ю. О.; Яковлєв, Є. О.
  Здійснено аналіз рівнів впливу регіонального підтоплення земель на якість водних ресурсів. Подано попередні р\оцінки впливу зарегульованості річкової мережі на зменшення їхньої дренажної спроможності і, як наслідок, . порушення процесу водообміну поверхневих і підземних вод. Доведено необхідність подальшого удосконалення ведення моніторингу поверхневих вод на підтоплених регіонах. The recent analysis of factors of regional underflooding development in Ukraine and their effects on the quality of surface water resources is realized. The tentative projection of regional underflooding development is given. Also the preliminary assessment of regional technogenic water exchange violations in surface and underground resevoirs and their underflooding development effects is given.
 • Документ
  Концепція прийнятного ризику в питному водопостачанні міст
  (КНУБА : ІТГІП, 2009) Василенко, С.Л.; Волошкіна, О.С.
  The theoretic-applied aspects of application conception of acceptable risk at internal and external levels of security are considered for municipal drinking water supply systems.