Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Емоційне інфікування в управлінні інноваційними проектами в умовах кризи
  (КНУБА, 2019) Бушуєв, Денис Антонович
  Розглянуто проблеми емоційного інфікування зацікавлених сторін інноваційного проекту в умовах кризи. В процесах управління інноваційними проектами менеджери намагаються моделювати творчу поведінку і ґрунтуються на креативних технологіях. Емоційне зараження розглядається як соціально-психологічний механізм передачі психічного настрою менеджера іншим зацікавленим сторонам інноваційного проекту, емоційного впливу в умовах безпосереднього контакту і включення особистості в певні психічні стани, які впливають на ефективність управління. Основним об'єктом креативних технологій є менеджер або група, завдання яких полягало у вихованні, освіті та створенні організації нової поведінки в несприятливих, смертельно небезпечних і агресивних зовнішніх умовах. В умовах кризи емоціональна поведінка менеджера проекту та його інфікування команди проекту посилюється внаслідок зовнішньої невизначеності. Модель інфікування зацікавлених сторін побудована на основі розуміння життєвого циклу менеджеру проекту, який наведено у вигляді кривої персональних змін менеджера інноваційних проєктів та програм. Емоції розглядаються за змістом, відображаючи різні аспекти та значення, які їх викликали. З метою застосування психофізіологічної формули оцінки впливів емоційного стану зацікавлених сторін інноваційних проектів трансформовано ці впливи на компетентнісну модель управління інноваційними проектами. Наведено приклади оцінок змін компетентності менеджера та команди проекту при стенічних та астенічних емоціях.
 • Документ
  Системний підхід до оцінювання рівня якості та ефективності бізнес-процесів
  (КНУБА, 2019) Цюцюра, Микола Ігорович; Мединська, Тетяна Миколаївна; Шовківська, Вікторія Василівна
  Робота присвячена висвітленню системного підходу, який ґрунтується на основі відомих методів і методик оцінювання якості бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва, розглядається авторська методика підходу до визначення комплексного показника оцінки ефективності та якості бізнес-процесів торговельного підприємства. Особливу увагу приділено аналізу функціонування бізнес-процесів підприємства – це один з головних елементів, які необхідно обов'язково брати до уваги при оцінюванні перспективного розвитку підприємства. І таке оцінювання необхідно проводити, беручи до уваги всі аспекти роботи підприємства. Запропоновано в системі інформаційних оцінок якості використовувати показники різниці між нормованими і поточними їх значеннями. Ефективність бізнес-процесів системи може також оцінюватися за допомогою збалансованих показників або показників КРІ у процесі розроблення чи вдосконалення бізнес-процесів виробництва.
 • Документ
  Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Київська, Катерина Іванівна; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Цюцюра, Микола Ігорович; Гоц, Владислав Володимирович
  Проблема інноваційного підходу у сфері проектування важлива для всього будівельного комплексу. На сьогодні момент змінилися технологічні можливості проектних організацій, що обумовлено масштабним застосуванням сучасних проектних рішень на основі інноваційного програмного забезпечення, автоматизованих комплексів, засобів розрахунку з підвищеною продуктивністю. У сучасних умовах для успішної реалізації проекту необхідно широке використання інформаційних технологій. Новий рівень задоволення цих потреб забезпечують сучасні системи автоматизованого проектування, що реалізують технологію інформаційного моделювання будівель. Для визначення напряму подальших перспективних досліджень за цим напрямом були проаналізовані та узагальнені інноваційні підходи в проектуванні будівельних об'єктів. Запропоновано шляхи комплексного використання програмних комплексів автоматизованого проектування на різних етапах життєвого циклу об'єктів будівництва.