Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Емоційне інфікування в управлінні інноваційними проектами в умовах кризи
  (КНУБА, 2019) Бушуєв, Денис Антонович
  Розглянуто проблеми емоційного інфікування зацікавлених сторін інноваційного проекту в умовах кризи. В процесах управління інноваційними проектами менеджери намагаються моделювати творчу поведінку і ґрунтуються на креативних технологіях. Емоційне зараження розглядається як соціально-психологічний механізм передачі психічного настрою менеджера іншим зацікавленим сторонам інноваційного проекту, емоційного впливу в умовах безпосереднього контакту і включення особистості в певні психічні стани, які впливають на ефективність управління. Основним об'єктом креативних технологій є менеджер або група, завдання яких полягало у вихованні, освіті та створенні організації нової поведінки в несприятливих, смертельно небезпечних і агресивних зовнішніх умовах. В умовах кризи емоціональна поведінка менеджера проекту та його інфікування команди проекту посилюється внаслідок зовнішньої невизначеності. Модель інфікування зацікавлених сторін побудована на основі розуміння життєвого циклу менеджеру проекту, який наведено у вигляді кривої персональних змін менеджера інноваційних проєктів та програм. Емоції розглядаються за змістом, відображаючи різні аспекти та значення, які їх викликали. З метою застосування психофізіологічної формули оцінки впливів емоційного стану зацікавлених сторін інноваційних проектів трансформовано ці впливи на компетентнісну модель управління інноваційними проектами. Наведено приклади оцінок змін компетентності менеджера та команди проекту при стенічних та астенічних емоціях.
 • Документ
  Профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними проектами
  (КНУБА, 2019) Козир, Борис Юрійович; Запривода, Аліна Анатоліївна
  Розглянуто моделі і методи профілювання стратегії управління інфраструктурними проектами. Проаналізовано наявний стан цілепокладання та визначення ефективних стратегій реалізації проектів в динамічному оточенні, викликів, ризиків та можливостей. Стійкість розвитку організації в умовах швидких та критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища може бути забезпечена ефективними моделями і методами цілепокладання та ціледосягнення інфраструктурних проектів в умовах критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Для управління інфраструктурними проектами з урахуванням динаміки та адекватним реагуванням і забезпеченням компенсації змін в оточенні, менеджер інфраструктурного проекту прогнозує тенденції розвитку оточення в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Формулювання місії та визначення стратегії інфраструктурного проекту базується на концепції оцінки його цінності так, як це уявляє замовник, який дозволить зацікавленим сторонам здійснювати максимально продуктивну комунікацію і, за необхідності, погоджувати із замовником зміни і доповнення до інфраструктурного проекту. Розглянуто контекстний аналіз як методологія осмислення і представлення цілісної картини інфраструктурного проекту. Цей аналіз застосовується для інтерпретації місії та стратегії, якщо взаємодіючі численні цінності інфраструктурного проекту виражені абстрактно. Невизначеність подібного типу спричиняє численні втрати і додаткові витрати. Непорозуміння виникають через те, що контекст місії та стратегія не можуть бути розкритими повністю внаслідок нерозвиненості відповідних моделей та методів. Тому для опису місії та стратегії інфраструктурного проекту пропонуються основні правила їх інтерпретації.