Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Предун, Костянтин Миронович; Приходько, Дмитро Олександрович; Горбач, Максим Володимирович
  Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
 • Документ
  Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Київська, Катерина Іванівна; Цюцюра, Світлана Володимирівна; Цюцюра, Микола Ігорович; Гоц, Владислав Володимирович
  Проблема інноваційного підходу у сфері проектування важлива для всього будівельного комплексу. На сьогодні момент змінилися технологічні можливості проектних організацій, що обумовлено масштабним застосуванням сучасних проектних рішень на основі інноваційного програмного забезпечення, автоматизованих комплексів, засобів розрахунку з підвищеною продуктивністю. У сучасних умовах для успішної реалізації проекту необхідно широке використання інформаційних технологій. Новий рівень задоволення цих потреб забезпечують сучасні системи автоматизованого проектування, що реалізують технологію інформаційного моделювання будівель. Для визначення напряму подальших перспективних досліджень за цим напрямом були проаналізовані та узагальнені інноваційні підходи в проектуванні будівельних об'єктів. Запропоновано шляхи комплексного використання програмних комплексів автоматизованого проектування на різних етапах життєвого циклу об'єктів будівництва.