Фізична культура та спорт

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1240

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Програма оздоровчого тренування для студентів спеціальної медичної групи
  (Охотнік, 2019-03-29) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала у подальшій розробці ефективної, й разом з тим, простої програми оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка орієнтована на студентів спеціальної медичної групи. Програма оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка була запропонована студентам, вирізнялася простотою, високою корисністю і ефективністю. Основним критерієм під час виконання програми було визначення якості самопочуття, а саме: кожне заняття повинно приносити відчуття втоми в усьому тілі, задоволення від виконаних вправ, покращення загального самопочуття та настрою.
 • Документ
  Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді
  («Охотнік», 2021-03-27) Киселевська, Світлана Михайлівна; Озерова, Ольга Анатоліївна
  Розглядається подальше вивчення змісту і проблем фізичного виховання студентів і визначення напрямку їх вирішення в комплексі з професійно-прикладною підготовкою. Узагальнення позитивного досвіду вузівської роботи дає змогу намітити основні напрямки системного вирішення актуальних проблем фізичного виховання й удосконалення студентів. Важливе значення для підвищення оздоровчої й прикладної дієвості фізичного розвитку й вдосконалення студентів має базування викладання на принципах педагогіки співробітництва, уніфікації з європейською системою освіти, взаємодії вузівської фізичної освіти з програмами укріплення здоров’я і формування здорового способу життя з професійно орієнтованим навчанням.
 • Документ
  Оцінка аеробних можливостей організму студентів за результатами тесту Купера
  (СПД «Охотнік», 2019-05-24) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала в подальшому дослідженні рівня аеробних можливостей організму студентів. Результати дослідження показали, що велика кількість студентів має незадовільний рівень фізичної підготовленості та фізичної працездатності (31,4%). Тому, слід збільшити кількість годин на фізичне виховання у навчальних планах студентів, що дасть їм можливість займатися оздоровчими вправами та підвищувати свій рівень фізичної підготовленості протягом навчання в університеті.
 • Документ
  Особливості фізичного самовдосконалення студентської молоді
  («Охотнік», 2018-10-27) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Метою роботи було подальше дослідження та удосконалення процесу фізичного самовдосконалення студентської молоді. Зміст експериментальної програми підготовки студентів до фізичного самовдосконалення дозволяє покращити рівень загальної фізичної і теоретичної підготовленості студентів. Ефективність системи фізичного виховання студентської молоді потребує удосконалення. Враховуючи існуючий стан здоров’я студентської молоді потрібна така організація процесу фізичного самовдосконалення, яка б забезпечила збільшення функціональних резервів за рахунок засобів физичної культури і індивідуальних фізичних навантажень у відповідності з фізичним станом молоді.
 • Документ
  Особенности физического самосовершенствования студентов
  (Букаєв В.В., 2013-04-10) Киселевская, С. М.; Бринзак, В. П.
  Исследование и дальнейшее усовершенствование процесса физического самосовершенствования студентов. Разработана программа подготовки студентов к физическому самосовершенствованию. В процессе подготовки предполагалось более глубокое изучение теоретических вопросов, предусмотренных учебной программой по физическому воспитанию, овладение техникой выполнения упражнений, а также повышение уровня физической подготовленности студентов. Программа формировала содержание системы учебных занятий в виде лекций, семинаров и самостоятельной работы.
 • Документ
  Вплив спеціальної програми з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
  (Наука і техніка, 2011-09-22) Киселевська, Світлана Михайлівна; Брінзак, Валентина Петрівна
  Подальше обгрунтування використання засобів, методів і форм фізичного виховання для покращення фізичного здоров'я студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості. Вивчено вплив спеціальної програми фізичного виховання на стан фізичного здоров’я студентів та їх морфофункціональний стан, досліджено рівень їх соматичного здоров’я та фізичну підготовленість, як чинників фізичної працездатності.
 • Документ
  Рухова активність та здоров’я студентської молоді
  («Охотнік», 2019-09-27) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Метою роботи було подальше вивчення рухового режиму студентів. Правильно організований руховий режим значно розширює функціональні можливості організму студентів, позитивно впливає на організм, укріплює здоров'я, підвищує працездатність.
 • Документ
  Біологічний вік та темпи старіння організму студентів спеціальної медичної групи
  (СПД "Охотнік", 2018-05-25) Киселевська, Світлана Михайлівна; Євсюкова, Тетяна Валентинівна
  Визначаються ступінь та темпи старіння організму студентів спеціальної медичної групи 1 та 2 курсів навчання.
 • Документ
  Особливості усвідомлення студентами ВНЗ мети фізичного виховання
  (2020-03) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Метою дослідження було визначення умов і вікової динаміки у студентів 1 курсу, уявлень щодо здоров'я та їх впливу на ставлення до фізичного виховання.
 • Документ
  Основи формування знань щодо фізичного здоров’я в системі фізичного виховання студентської молоді.
  (Нова Ідеологія, 2017) Киселевська, Світлана Михайлівна; Войтенко, Оксана Анатоліївна
  Подальше наукове обгрунтування системи формування загальних та спеціальних знань щодо фізичного здоров'я на теоретичному, методичному та практичному рівнях у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ.