Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді

Ескіз недоступний
Дата
2021-03-27
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
«Охотнік»
Анотація
Розглядається подальше вивчення змісту і проблем фізичного виховання студентів і визначення напрямку їх вирішення в комплексі з професійно-прикладною підготовкою. Узагальнення позитивного досвіду вузівської роботи дає змогу намітити основні напрямки системного вирішення актуальних проблем фізичного виховання й удосконалення студентів. Важливе значення для підвищення оздоровчої й прикладної дієвості фізичного розвитку й вдосконалення студентів має базування викладання на принципах педагогіки співробітництва, уніфікації з європейською системою освіти, взаємодії вузівської фізичної освіти з програмами укріплення здоров’я і формування здорового способу життя з професійно орієнтованим навчанням.
Опис
Ключові слова
рухова активність, студентська молодь, кафедра фізичного виховання та спорту
Бібліографічний опис
Киселевська С. М. Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді / С. М. Киселевська, О. А. Озерова // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Дніпро, 26 - 27 березня 2021 р. - Дніпро : СПД «Охотнік», 2021. - Ч. І. – С. 230 - 232. - Бібліогр. : 10 назв.