Вип. 34

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/168

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Про вимоги до статей, що публікуються в нашому фаховому виданні
  (КНУБА, 2009) Мамедов, А. М.; Товбич, В. В.; Чередніченко, П. П.
  Викладені вимоги до рукописів статей, що подаються для опублікування в науково-технічних збірниках Київського національного університету будівництва та архітектури " МІстобудування та територіальне планування" та "Сучасні проблеми архітектури та містобудування".
 • Документ
  Класифікація моделей просторової взаємодії міських землекористувачів
  (КНУБА, 2009) Мамедов, А. М.
  В статті класифіковані моделі просторової взаємодії міських землекористувачів.
 • Документ
  Про цікаву і корисну книгу. Відгук на монографію
  (КНУБА, 2009) Габрель, М. М.; Усова, О. С.; Чередніченко, П. П.
  Стаття є відгуком на монографію Шебек Н. М. "Гармонізація планувального розвитку міста", присвячену формуванню методологічних основ гармонічної просторової організації та розвитку містобудівних об'єктів.
 • Документ
  Вплив ефективності теплопостачання житлових утворень на енергозбереження
  (КНУБА, 2009) Атаманчук, В. В.
  В статті розглядається ефективність децентралізованого теплопостачання житлового сектору із характеристикою впливу на неї різних містобудівних факторів; виділені першочергові причини відставання в рівні енерговикористання нашої країни, а також визначені основні наслідки складного положення галузі вироблення тепла для міських житлових утворень в розрізі якості теплозабезпечення населення; обгрунтовується необхідність комплексного підходу до розробки схеми теплопостачання міста із аналізом можливості створення електронних моделей системи теплозабезпечення; доводиться важливість містобудівного багатоваріантного моделювання у виборі оптимальних рішень при розробці перспективної схеми теплопостачання міста; прослідковуються метаморфози вітчизняної теплофікації за останні двадцять років, а також висвітлюється міжнародний досвід у виборі оптимальних шляхів удосконалення систем теплозабезпечення; досліджено вплив комбінованого вироблення теплової та електричної енергії на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.